นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 465
comment: 0

ชีวิตได้ดีที่ใช้ความรู้

การเรียนรู้ให้เกิดผลได้ค่าจริง ต้องเรียนด้วยการใช้ความรู้ ตรวจดูที่ผล

 

 

 

การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ แต่ต้องเรียนให้เป็น จึงเกิดค่า

 

การเรียนรู้ให้เกิดค่าเกิดผล ไม่ใช่การจดจำ ทำข้อสอบได้ จำได้ดี มีคะแนนการเรียนดี

 

การเรียนรู้ให้เกิดผลได้ค่าจริง ต้องเรียนด้วยการใช้ความรู้ ตรวจดูที่ผลว่าที่ทำที่ใช้ความรู้นั้นผลเป็นอย่างไร ให้ผลดีแก่ใคร ได้ผลมากน้อยเพียงใด มีผลเสีย ผลกระทบอย่างไร

 

สิ่งที่ได้ผลดี สามารถทำให้ดีขึ้น ทันสมัย ขยายค่า เพิ่มค่า ได้ไหม ต้องทำอย่างไร สามารถผสมผสานกับใคร ๆ ให้เกิดผลที่ดีขึ้น

 

สิ่งไม่ดีจากการทำนั้น สามารถปรับให้ดี หรือจดจำไว้ว่าอย่าทำอีก

 

จะเห็นว่า ค่าการเรียนรู้ไม่ใช่ที่มีความรู้ แต่อยู่ที่การเรียนการใช้ความรู้ เรียนรู้จากการทำ และทำให้ดีขึ้น มีค่ามากขึ้น

ต้องทำ ต้องปรับให้ตรง ให้เหมาะกับสาวะการณ์ สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง ให้ทันสมัย ทันเทคโนโลยี ทันความต้องการ

 

เพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลง พัฒนาตลอดเวลา การเรียนจึงต้องเกิดขึ้นตลอดเวลา และต้องคิดติดตามตรวจตราเสมอว่า ค่าอยู่ที่ไหน ต้องปรับปรุงปรับเปลี่ยนอะไร ต้องปรับตามให้ทัน

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 04 June 2019 09:23 Modified: 04 June 2019 09:23 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.89.87.12
Message:  
Load Editor
   
Cancel or