นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 449
ความเห็น: 0

การเมืองไทยถึงเวลาทำเพื่อประเทศ

เพราะหากเราไม่ช่วยกัน ก็ไม่มีใครช่วยเราได้

 

 

 

วันนี้ โลกอยู่ในภาวะสงครามการค้า เศรษฐกิจไม่ดี มีปัญหาปากท้องการทำมาหากิน

 

สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คือการเมืองที่มีความมั่นคง ให้เป็นไปตามครรลองประชาธิปไตย ที่ไม่แบ่งพวกเอาชนะ ทำลายกัน สร้างความไม่ไว้วางใจแก่การทำธุรกิจการลงทุน ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยยังเป็นฐานที่ได้เปรียบหลายอย่าง ขอเพียงการเมืองมีเสถียรภาพ

 

ถึงเวลาที่นักการเมืองต้องช่วยกันทำเพื่อประเทศ พิสูจน์ว่าไม่สืบทอดอำนาจ ไม่สร้างปัญหาให้ประเทศ ไม่ประชานิยมจนสร้างความเสียหายให้ดังเช่นบางประเทศที่เกิดความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ

 

ถึงเวลาที่นักเมืองต้องช่วยกันพัฒนาคนของประเทศ ทำการศึกษาให้มีคุณภาพ ทำให้คนไทยสร้างค่าแข่งขันได้จริง

 

ถึงเวลาที่ต้องพัฒนาระบบสาธารณสุขให้สามารถดูแลรักษาสุขภาพคนไทยได้ดี มีคุณภาพและทั่วถึง

 

ถึงเวลาการจัดการน้ำให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามทฤษฎีเศรษฐกิจ ประเมินความต้องการใช้น้ำในแต่ละปี แต่ละพื้นที่ แต่ละภาคการผลิต การบริโภค และจัดทำที่จัดเก็บให้เพียงพอ ไม่ใช้ฝนมาน้ำก็ท่วม ฝนหยุดน้ำก็แล้ง  

 

ถึงเวลาที่นักการเมืองไทยทำอะไรเพื่อช่วยกันรักษา พัฒนาประเทศ อย่างจริงใจ ไม่เกะกะระราน สร้างความเสียหายให้ประเทศ ช่วยกันทำการเมืองให้เป็นค่า ให้รัฐบาลอยู่ครบวาระ ไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ให้เสียค่าใช้จ่ายจะได้เอางบประมาณไปพัฒนาประเทศ

 

ถึงเวลาที่คนไทยต้องเรียนรู้พฤติกรรมนักการเมืองว่าใครไม่ดี ต้องจดจำอย่าเลือกให้เป็นผู้แทนอีกในสมัยต่อไป  ให้เลือกคนที่ทำเพื่อประเทศ ไม่ใช่พรรคพวกตน

 

ถึงเวลาที่ทุกคนต้องช่วยกัน เพื่อฝ่าฟันวิกฤตโลก ให้ประเทศไทยผ่านไปได้ด้วยดี ที่ต้องรู้รักสามัคคีกัน เพราะหากเราไม่ช่วยกัน ก็ไม่มีใครช่วยเราได้

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 15 May 2019 09:04 Modified: 15 May 2019 09:04 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.236.140
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ