นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 516
ความเห็น: 0

ปลายเปิด ปลายปิด

การทำอะไรจึงดูต้องคิดต้องทำให้สู่เป้าหมายว่า ต้องเป็นแบบปลายเปิดให้คิดพัฒนาต่อได้ หรือปลายปิดที่ต้องทำงานให้สำเร็จ เสร็จงานด้วยดีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความสบายใจของทุกคน

 

 

 

 

ปลายเปิดเป็นการทำให้คิดต่อพัฒนาได้

ปลายปิดเป็นการทำให้ได้ข้อสรุป จุดจบ

 

ในการทำงาน ทำหน้าที่ต้องมีต้องการผลที่เป็นปลายเปิดหรือปลายปิด

 

อย่างการเรียน การศึกษา พัฒนาตน ต้องทำให้เป็นปลายเปิดให้ความรู้ ความสามารถไปคิดสร้างสรรค์สร้างค่าการทำงาน การใช้งานให้ดี ดีขึ้น ต่อเนื่องกันไป

 

ส่วนทำงาน การประชุม ถกเถียง ต้องหาจุดจบให้ไปทำงานให้เสร็จ ให้สำเร็จด้วยดี ทำให้เป็นปลายปิด ไม่ทำให้บานปลายหาข้อสรุปไม่ได้ หรือยังติดใจไปทำให้เป็นปัญหาเป็นทุกข์ เป็นความขัดแย้งตามมา

 

ปัญหาเกิดขึ้นจากการไม่เข้าใจเป้าหมายในการทำหน้าที่ต่าง ๆ

อย่างการเรียนการศึกษา คนส่วนใหญ่มักทำให้ผ่าน ๆ ไป ทำให้จบการศึกษาตามเกณฑ์ ลืมการใช้โอกาส ใช้เวลา และสิ่งต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถ แสดงความสามารถให้ใคร ๆ รู้เห็นเพื่อโอกาสและอนาคตที่ดี จึงทำแบบปลายปิดคือได้รับปริญญา ใบประกาศว่าจบการศึกษาแทนการทำให้มีความรู้ความสามารถ จึงทำให้ยากในการสร้างอนาคต

 

ส่วนการทำงานมักถกเถึยงเสนอแต่ความคิดเห็นของตน ไม่ฟังความเห็นใคร ๆ ให้นำไปสู่ข้อสรุปว่าทำงานให้เสร็จด้วยดี คืองานสำเร็จ คนสำราญ ไม่ติดใจขัดแย้งกัน ซึ่งการทำแบบปลายปิด

 

ดังนั้น การทำอะไรจึงดูต้องคิดต้องทำให้สู่เป้าหมายว่า ต้องเป็นแบบปลายเปิดให้คิดพัฒนาต่อได้ หรือปลายปิดที่ต้องทำงานให้สำเร็จ เสร็จงานด้วยดีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความสบายใจของทุกคน


Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 11 April 2019 08:14 Modified: 11 April 2019 08:14 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ