นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 869
ความเห็น: 0

การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 2. LeTCI

การพัฒนานั้น นอกจากทำตามแผน ยังสามารถปรับให้ดีกว่า หากเป็นทางที่ดีกว่า มิฉะนั้นอาจปรับตามไม่ทัน

 

 

 

จาก ADLI ที่เป็นการประเมินกระบวนการพัฒนาว่าผลการนำแผนไปใช้มีปัญหา ได้ดี ไม่ดี อย่างไร มีการนำไปปรับแก้กระวนการอย่างไร

 

ยังมีอีกส่วนที่ประเมินผลที่ได้ LeTCI

 

L = Level ในการทำแผนจะมีการตั้งเป้าหมายเป็นระยะเพื่อยกระดับการดำเนินการให้สู่เป้าหมายตามลำดับ จึงมีการวัดผลว่าสามารถยกระดับตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

T = trend คือแนวโน้มการพัฒนาที่เป็นดูผลย้อนหลังอย่างน้อยสามปี หรือมากกว่าเพื่อดูว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร ดีคงเส้นคงวา หรือดีบ้าง ไม่ดีบ้าง หรือชะลอตัวลง เพื่อนำผลไปวิเคราะห์ว่าเป้าหมายอย่างไร เกิดจากอะไร

C = compare นอกจากดูตนเอง ยังเป็นการดูเปรียบกับคนอื่น หน่วยงานอื่นที่เป็นธุรกิจเดียวกัน ในระดับใกล้เคียงกัน ว่ามีความเจริญ มีแนวโน้มการพัฒนาเหมือนหรือต่างกัน จะรู้ว่าที่เราดี ดีพอเมื่อเทียบกับคนอื่น

I= integration เป็นการดูผลการนำสิ่งดี ๆ ที่ไปใช้ไปปฏิบัติว่าเป็นอย่างไร ใช้ได้ผล ไม่ได้ผลเพราะอะไร มีอะไรเป็นผลการทำที่นำไปสู่ความสำเร็จ เกิดนวัตกรรมที่สามารถนำไปขยายผลได้บ้าง

 

การดูผลเป็นการดูการพัฒนาว่าได้ผลตามที่ตั้งเป้าหมาย มีแนวโน้มที่ดี มีผลเทียบกับคนอื่นเป็นอย่างไร และการนำผลไปใช้ต่อนั้นได้ผลเป็นอย่างไร มากน้อยเพียงใด 

 

การประเมินผลยังต้องนำย้อนไปวิเคราะห์กับกระบวนการว่าที่ทำได้ดี ไม่ดี นั้นเกิดจากอะไร มีอะไรเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง

ที่สำคัญผลที่ได้นำไปสู่การพัฒนาสร้างค่า สร้างความมั่นคงให้กับองค์กร และมีทางเลือกใดที่สามารถทำได้ดี ดีกว่า

 

การพัฒนานั้น นอกจากทำตามแผน ยังสามารถปรับให้ดีกว่า หากเป็นทางที่ดีกว่า มิฉะนั้นอาจปรับตามไม่ทัน

 

การประเมินทั้ง ADLI LeTCI นอกจากใช้ในการประเมินองค์กร สามารถนำไปใช้ให้เป็นระบบการพัฒนาตนเอง พัฒนางานได้อย่างมีระบบ ตรวจสอบได้ ว่าพัฒนามีค่าจริง

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 มีนาคม 2562 09:18 แก้ไข: 01 มีนาคม 2562 09:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊) และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.236.245.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ