นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 700
ความเห็น: 0

กฎหมายเมล็ดพันธุ์ตามทฤษฎี

เกษตรกรที่เก็บ ผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองเป็นความรับผิดชอบของตนเอง ไม่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพอย่างไร ยกเว้นมีการนำไปขายก็ต้องอยู่ในการควบคุมของกฎหมาย

 

 

 

ช่วงนี้มีข่าวการออกกฎหมายเมล็ดพันธุ์จึงขอนำทฤษฎีของการกำหนดกฎหมายเมล็ดพันธุ์ตามหลักวิชาการเพื่อควบคุมการซื้อขายเมล็ดพันธุ์ให้มีเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อการผลิตพืชซึ่งควบคุมเฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่มีการซื้อขายเท่านั้น

 

คำว่าเมล็ดพันธุ์ดีมีความหมาย

1.ต้องเป็นพันธุ์แท้ตามที่ระบุไว้ตามการซื้อขายที่สามารถพิสูจน์ได้ มีการตรวจสอบตามระบบ ตามการจดทะเบียนเช่นเดียวกับ อย.ที่ควบคุมการผลิตยา

2. ต้องมีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งความงอก ความสะอาด น้ำหนักบรรจุ วันทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ แหล่งที่มา ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ซึ่งมีการสุ่มตรวจเช่นเดียวกับการตรวจตาชั่งของกระทรวงพาณิชย์

 

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์ไปใช้เพาะปลูกได้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพมาตรฐานไปใช้เพื่อการผลิตพืช ผู้บริโภคผลผลิตได้พันธุ์ที่ดีที่ต้องการ

 

การมีกฎหมายเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ผู้ขาย ผู้ค้าได้ปฏิบัติตามเช่นเดียวกับยา สินค้าต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั้งเกษตรกรผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์ และผูบริโภคผลผลิตพืช

 

ที่สำคัญยังเป็นช่วยให้มีผลผลิตพืชที่ดี ที่เพียงพอแก่การบริโภค การใช้ปัจจัยการผลิต ทั้งดิน น้ำ ปุ๋ย การจัดการต่าง ๆ ที่หากได้เมล็ดพันธุ์ไม่ดี มีความงอกน้อย ได้ต้นพืชไม่เต็มศักยภาพของพื้นที่ปลูกจะเกิดการสูญเสียปัจจัยการผลิตที่ใช้ ได้ผลผลิตน้อย มีต้นทุนสูง มีราคาสูงตามมาด้วย

 

การออกกฎหมายเมล็ดพันธุ์จะควบคุมเฉพาะการซื้อขายเมล็ดพันธุ์เท่านั้น ไม่ควบคุมการผลิตการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองของเกษตรกร

 

การออกกฎหมายเมล็ดพันธุ์ยังให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

 

ผู้ขายมีข้อกำหนดว่ามีความผิดอะไร อย่างไร ที่ต้องทำตามและการถูกลงโทษด้วยมาตรฐานความผิดอะไรที่ตรงกัน

เกษตรกรผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์ได้เมล็ดพันธุ์ดีตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หากเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมามีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมาย

 

ส่วนเกษตรกรที่เก็บ ผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองเป็นความรับผิดชอบของตนเอง ไม่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพอย่างไร

ยกเว้นมีการนำไปขายก็ต้องอยู่ในการควบคุมของกฎหมายเช่นเดียวกัน รวมถึงกฎหมายสินค้าของผลผลิตด้วย

ซึ่งทำให้ทุกคนได้รับผลการคุ้มครอง ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า เกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ จนถึงผู้บริโภคผลผลิต สังคม และประเทศให้อยู่ร่วมกันในการใช้ปัจจัยการผลิตได้ดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

 


หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 กุมภาพันธ์ 2562 08:59 แก้ไข: 25 กุมภาพันธ์ 2562 08:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้ และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 52.3.228.47
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ