นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 529
ความเห็น: 0

ใช้ชีวิตต้องคิดให้เป็นระบบ

ทำปัจจุบันให้ดีและดีรอบด้านทุกมิติ มิฉะนั้นจะมีปัญหาในทุกมิติเช่นกัน

 

 

การใช้ชีวิตให้ดีต้องมีระบบ ต้องคิดถึงตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต คิดถึงคนรอบข้าง สังคม สิ่งแวดล้อม เพราะทุกสิ่งมีผลต่อชีวิตที่ดีและไม่ดี

 

การคิดถึงอดีตเพราะอดีตคือผลของปัจจุบัน การทำไม่ดีในอดีตส่งผลต่อความเป็นอยู่ของปัจจุบันยันอนาคต จึงต้องดูเพื่อแก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้น

 

ปัจจุบันจึงสำคัญที่ต้องทำให้ดี ตั้งแต่การเรียนรู้ให้เป็นฐานที่ดีของชีวิต มิฉะนั้นจะขาดความรู้ ความสามารถในการใช้ชีวิตที่มีความรู้ ความคิด การทำไม่พอ

 

การทำงานก็ไม่ใช่ทำงานทำหน้าที่ไปวัน ๆ ทำงานตามสั่ง แต่ต้องทำงานให้ท้าทายความสามารถ ต้องทำให้ดีกว่าเก่า ต้องสร้างค่าเพิ่ม ต้องทำงานสร้างชีวิต

 

การทำงานสร้างชีวิตให้รู้ว่าชีวิตต้องการอะไร ต้องการมีอะไร เพื่อลงมือสร้าง ลงมือทำสิ่งนั้น จึงไม่ใช่ทำงานไปวัน ๆ ที่มักจำเจ เบื่อหน่าย ไม่มีค่าเพิ่มเพียงพอที่จะดูแลตัวเองให้มีรายได้เพิ่ม

 

การทำงานมีค่าเพิ่ม ไม่ใช่อยู่นาน แบบทำงานเท่าเดิมจะหาค่าเพิ่มจากอะไร จึงต้องหมั่นท้าทายใช้ความสามารถพัฒนาการทำงาน

 

ใครที่ทำงานมีค่าเพิ่มในส่วนตนก็มีค่าเพิ่มเฉพาะตน

ใครที่สามารถขยายผลให้พัฒนาให้คนอื่นสร้างค่าเพิ่มได้จึงสามารถขยายตำแหน่งงานที่สูงขึ้นที่สามารถเพิ่มค่าได้มากขึ้น

 

การอยู่ดีไม่ใช่อยู่คนเดียว จึงต้องหมั่นตรวจสอบตนให้อยู่ดี อยู่พอดีกับคนอื่นเพื่อสร้างสังคมที่ดี ต้องระวังไม่สร้างปัญหาแก่สิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของตนและของทุกคน จึงต้องช่วยคิดช่วยทำ ช่วยกันดูแลรักษา

 

การใช้ชีวิตอย่างเป็นระบบ ต้องใส่ใจ ต้องระมัดระวัง ต้องวางแผนเพื่อให้ลงมือทำอย่างมีอนาคต อย่างมีผลได้และผลดีทั้งตน สังคม ปัจจุบันและอนาคตที่ต้องทำทุกวัน

ทำปัจจุบันให้ดีและดีรอบด้านทุกมิติ มิฉะนั้นจะมีปัญหาในทุกมิติเช่นกัน

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 14 Febuary 2019 09:40 Modified: 14 Febuary 2019 09:40 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.92.74.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ