นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 547
ความเห็น: 0

ยุคสูงวัยมีเวลาสร้างค่าน้อยลง

คนวัยเรียนต้องสร้างความสามารถให้สามารถสร้างรายได้ได้ดีในวัยทำงาน และคนทำงานที่ต้องจัดการรายได้ให้ใช้ได้พอในวัยเกษียณ และรักษาดูแลสุขภาพเพื่อวัยสูงอายุ

 

 

 

 

ในวงจรชีวิตคนเกิดมามีเวลาใช้จ่ายและสร้างค่าตามอายุ

ในวัยเด็ก วัยเรียนเป็นช่วงชีวิตที่มีแต่ค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างค่าอะไร

ยิ่งสมัยนี้ ใช้เวลาเรียนอย่างเดียวและเรียนจนถึงระดับปริญญา บางคนถึงปริญญาเอก ที่ล้วนต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและนานขึ้น

จนจบการศึกษาเข้าทำงานจึงเป็นช่วงเวลาสร้างค่า

และถึงอายุเกษียณ หากเป็นหน่วยงานราชการก็ถึงอายุ 60 ปี เมื่อเกษียณอายุก็เป็นวัยที่มีค่าใช้จ่าย ที่ไม่ได้ทำงานสร้างค่า

 

 

ยิ่งในสูงวัยที่มีอายยืนนานขึ้น ช่วงใช้จ่ายก็นานขึ้น

บางคนก็พึ่งลูกหลานได้

บางคนก็พึ่งไม่ได้เพราะลูกหลานก็มีภาระตนเองมาก

 

ในสมัยก่อนที่คนมีอายุไม่ยืนนานมาก คนมีเวลาสร้างค่า ทำงานตั้งแต่เริ่มช่วยงานได้ ช่วยทำงานบ้าน หุงหาทำอาหาร กวาดถูบ้าน ซักผ้า รีดผ้า รวมถึงช่วยงานธุรกิจของบ้าน ช่วยขายของ จดทำบัญชี ทุกอย่างที่ช่วยทำได้ แสดงว่าได้ช่วยสร้างค่าแล้ว

 

จะเห็นคนปัจจุบัน มีเวลาทำงานสร้างค่าน้อยลง ตั้งแต่เริ่มทำงานก็ช้ากว่าคนสมัยก่อน เมื่อเกษียณอายุก็มีเวลาใช้จ่ายที่นานขึ้น

แต่มีการศึกษาเรียนกันนานขึ้น จึงต้องใช้เวลาสร้างค่าให้มีค่ามากขึ้นเพื่อเตรียมรับวัยสูงอายุ

รวมทั้งต้องดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งการกิน การนอน การออกกำลังกาย มิฉะนั้นจะเป็นภาระและอยู่ยาก นอกจากต้องมีค่าใช้จ่ายสูง ยังหาคนดูแลยาก เสียเวลาเป็ภาระลูกหลาน จ้างคนดูแลก็หายาก คนยุคสูงวัย

 

นอกจากต้องสร้างค่าให้มากในวัยทำงาน ยังต้องเก็บออมรายได้ไว้ให้มากพอสำหรับใช้ในวัยเกษียณด้วย จึงด้องเรียนรู้เรื่องการจัดการรายได้และทรัพย์สินไว้ใช้ในวัยเกษียณให้เพียงพอ

 

จึงฝากไว้สำหรับคนวัยเรียนต้องสร้างความสามารถให้สามารถสร้างรายได้ได้ดีในวัยทำงาน

และคนทำงานที่ต้องจัดการรายได้ให้ใช้ได้พอในวัยเกษียณ และรักษาดูแลสุขภาพเพื่อวัยสูงอายุด้วย

อย่าใช้ฟุ่มเฟือยทั้งรายได้และสุขภาพ มิฉะนั้นจะมีปัญหาในวัยสูงอายุ

 


Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 28 January 2019 08:47 Modified: 28 January 2019 08:47 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.133.127
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ