นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 537
ความเห็น: 0

งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ

การให้ความสำคัญกับงาน ต้องให้ความสำคัญของคน คือรู้จักวาคนนั้นมีดีอะไร แบบใช้คนให้ถูกกับงาน

 

 

 

ในการทำงาน การมอบหมายงานเพื่อความสำเร็จที่ดี ต้องบอกถึงความสำคัญ ของงาน ขององค์กร และของตัวบุคคล

 

การมอบหมายงานโดยไม่ระบุความสำคัญ ทำให้คนถูกมอบหมายไม่รู้ความหมายว่าสิ่งนั้นสำคัญอย่างไร จึงทำตามใจที่แต่ละคนคิด

หากคนที่รับผิดชอบดีก็ดีไป หากเจอคนทั่วไปอาจปล่อยปละละเลยทำให้งานเสียได้

อย่างเอาแค่คนส่งหนังสือ การบอกว่าต้องส่งให้ถึงเวลาที่กำหนดเพราะเป็นสำคัญที่ทำให้องค์กรทำงานได้ทัน มิฉะนั้นอาจเสียลูกค้า ทำให้องค์กรไม่ได้ทำงานต่อ เชื่อว่าคนทำต้องทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เห็นว่าสิ่งนั้นมีความสำคัญ

 

หรือการมอบหมายให้คนที่มีความสามารถ จะบอกว่าเขามีความสามารถที่ช่วยทำงานได้ดี สามารถช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้าได้ แต่ที่สำคัญต้องมองให้เห็นว่าความสามารถนั้นเป็นจริง มิฉะนั้นอาจทำให้เสียงานได้

 

ดังนั้น การให้ความสำคัญกับงาน ต้องให้ความสำคัญของคน คือรู้จักวาคนนั้นมีดีอะไร แบบใช้คนให้ถูกกับงาน งานนั้นจึงสำเร็จได้ด้วยดี

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 20 January 2019 09:49 Modified: 20 January 2019 09:49 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.133.127
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ