นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 793
comment: 2

นักเรียนกับนักศึกษา

เมื่อจบไปจึงไม่มีการศึกษาคือการหาความรู้ได้ด้วยตนเอง อยากรู้อะไรก็เรียนเองจึงเป็นผู้มีการศึกษา

 

 

 

นักเรียนใช้กับการเรียนในระดับโรงเรียน นักศึกษาใช้ในการเรียนในระดับสูง ในวิชาชีพ

ในทางพฤติกรรม นักเรียนรอเรียนในห้องเรียน มีครู อาจารย์ ผลัดเปลี่ยนมาสอนในแต่ละวิชา

 

นักศึกษาต้องไปหาห้องเรียนใหม่ในแต่ละรายวิชา ซึ่งหมายความว่า การเป็นนักศึกษาต้องไปหาความรู้ ไม่ใช่รอให้ใครมาสอน และไม่ใช่จำกัดการเรียนที่บังคับในหลักสูตร คืออยากเรียนรู้อะไรก็ไปหา ไปลงเรียนได้

 

ดังนั้น การเป็นนักศึกษาจริง

ต้องใฝ่หา ศึกษา เรียนรู้

ต้องไม่คิดว่าทำไมหลักสูตรไม่สอน เพราะในหมวดวิชาเลือกนั้น สามารถลงเรียนได้ไม่จำกัด ยิ่งบางมหาวิทยาลัยที่เก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ที่ลงเรียนเท่าไรก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

รวมทั้งมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้เรียนอีกมากมาย มีอาจารย์หลากหลายสาขา วิชาการ ให้ไปหาปรึกษาหาความรู้ได้ มีห้องสมุด มีที่ฝึกงาน ทำงาน

 

การเป็นนักศึกษาต้องรู้ใช้โอกาสให้เต็มที่ ทั้งเรียนรู้ ศึกษาหาความรู้ ฝึกฝน แสดงตัวตนให้รู้ว่ามีความรู้ความสามารถอะไรที่ดีเด่น ให้เป็นคนที่ใคร ๆ อยากได้ไปทำงานด้วย

 

การเป็นนักศึกษาที่รอเรียน จึงเป็นแค่นักเรียนรุ่นใหญ่ ได้ความรู้จำกัดเพราะจำกัดหน้าที่และบทบาทของตนเอง เมื่อจบไปจึงไม่มีการศึกษาคือการหาความรู้ได้ด้วยตนเอง อยากรู้อะไรก็เรียนเองจึงเป็นผู้มีการศึกษา

 

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 16 January 2019 09:57 Modified: 16 January 2019 09:57 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

Ico48
slither io [IP: 14.171.22.58]
15 April 2020 17:05
#112174

Your article makes me more experienced and impressed, I hope you will have more good posts in the near future to share with readers. bmi calculator

Ico48
zaki [IP: 102.185.36.188]
06 มิถุนายน 2563 02:50
#112911

great post

<a href="http://www.winmilliongame.com">لعبة من سيربح المليون</a>

more experienced and impressed, I hope you will have more good posts in the near future to share with readers. bmi calculator

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.204.191.145
Message:  
Load Editor
   
Cancel or