นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1320
ความเห็น: 0

แบบการสอนตามเป้าประสงค์

การสอนแยกตามเป้าประสงค์ของสิ่งที่ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 3 แบบ

 

 

ในยุคสังคมที่มีความรู้มากมาย ปรับเปลี่ยนไว และต้องใช้อย่างมีค่าและนวัตกรรมทำให้ดีกว่า

การเรียนการสอน การศึกษาจึงต้องปรับทำให้ทัน มิใช่สอนแบบเดิม ๆ บอกให้จำ ให้ทำตาม

แต่ต้องสอนเพื่อพัฒนาคนให้สามารถเรียนรู้ได้เอง คิดใช้งานสร้างค่าได้ดี ตามความรู้การพัฒนาได้ทัน

 

แบบการสอนยุคต้องตามความรู้ตามโลกให้ทัน ต้องจัดการสอนแยกตามเป้าประสงค์ของสิ่งที่ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 3 แบบ คือ

 

การสอนให้สามารถเรียนรู้เอง สอนหลักทฤษฎีที่ต้องการความเข้าใจในสาขาวิชาการ ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนเอง คำศัพท์ที่ในการศึกษาเรียนรู้ได้ ความรู้ที่ต้องการการอธิบายให้เข้าใจ

การสอนตามเป้าประสงค์นี้ต้องสอนด้วยการบรรยาย ต้องจัดการแยกแยะส่วนที่จำเป็นเท่านั้น ไม่ต้องเล่าประวัติที่มามากมายที่สามารถไปอ่านไปหาเองได้

แต่เป็นแก่นวิชาที่ใช้สำหรับให้ไปค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองต่อไปได้

 

เป้าประสงค์ที่สอง เป็นเนื้อหาความสามารถที่ต้องการทำปฏิบัติอย่างมีมาตรฐาน แม่นยำ เชื่อถือได้

ให้สอนด้วยการปฏิบัติ ทำจริง ทำให้แม่นยำ ระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาด

 

เป้าประสงค์ที่สามเป็นการสอนให้คิด ให้ทำจริง ให้พัฒนา ให้ได้ค่าการใช้ประโยชน์สร้างค่าได้

ต้องสอนด้วยการให้ทำงานจริง แบบ learning by working เช่นเดียวกับการเรียนหมอ เรียนพยาบาลที่เรียนด้วยการทำจริง

 

จึงไม่ใช่เรียนแบบฝึกงาน ดูงาน ทำกิจกรรม ต้องเรียนแบบทำงานจริง ซึ่งคณะ มหาวิทยาลัยต้องเป็นหน่วยงานที่ทำงานอาชีพนั้น ๆ เช่นเดียวกับการเรียนหมอ เรียนพยาบาลที่ทำงานจริงกับโรงพยาบาล

หรือต้องร่วมมือกับสถานประกอบการด้วยการเตรียมคนไปทำงานได้จริง ไม่ใช่มาฝึกงานเป็นภาระ แต่ต้องทำงานสร้างค่าและได้ค่าตอบแทนตามความเหมาะสม ผสมการเรียนรู้

ต้องเตรียมตัวไปทำงานตามตำแหน่งหน้าที่ ต้องมีการศึกษาตำแหน่งงาน พัฒนาความพร้อมในการทำงาน

และมีการนำเสนอผลการทำงานเป็นบทเรียน นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีประเด็นความหลากหลาย

 

 

โดยสรุป การจัดการเรียนการสอนในยุคสังคมความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้การสร้างค่างาน

การสอนหลัก ทฤษฎีพื้นฐานความเข้าใจให้สามารถไปศึกษาเรียนรู้เองได้ต้องสอนด้วยการบรรยาย อธิบายจุดเน้นทางวิชาการ

การสอนให้สามารถทำได้ตามมาตรฐานวิชาการวิชาชีพ ต้องให้ปฏิบัติการจนแม่นยำ เชื่อถือได้

การสอนให้คิดให้ทำให้สร้างค่าต้องให้ทำงานจริง คิด พัฒนา สร้างค่าได้ดี ดีกว่าเดิม เติมด้วยความหลากหลาย

 

เป็นการสอนที่หลักสูตรต้องปรับการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบทั้งหลักสูตร

ต้องเตรียมผู้เรียนให้พร้อมในการทำงานจริง

ต้องพัฒนาหน่วยงานให้เป็นงานที่ทำงานจริงไม่ใช่แค่เป็นสถานศึกษาที่สอนแต่ความรู้

 

ทั้งหมดคือการการพัฒนาคนเพื่อสร้างค่า สามารถเรียนรู้เพื่อการทำงาน การใช้ชีวิตในยุคการแข่งขันการใช้ความรู้ที่บทบาทการเรียนสอนต้องปรับเปลี่ยนให้ทัน ที่ต้องสร้างคนให้มีความสามารถสูงให้พัฒนาค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

 

เป็นการจัดการศึกษาที่สถาบันการศึกษาต้องแสดงค่าจากการใช้ความรู้ ผู้เรียนต้องเรียนด้วยการแสดงความสามารถที่สร้างค่างานได้จากทำได้จริงด้วยการทำงานจริงและได้ผลตอบแทนตามที่ทำ


Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 10 January 2019 09:02 Modified: 10 January 2019 09:02 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.2.146
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ