นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 764
ความเห็น: 0

ประเมินชีวิตสิ้นปี

อยากมีชีวิตที่ก้าวหน้า ต้องมีเป้าหมาย มีแผน ทำตามแผน เพื่อให้มีทิศ มีทางให้ก้าวเดิน และมีการติดตามผลจะได้รู้ว่าไปถึงไหน หรืออยู่กับที่ มีเท่าเดิม ก็ตามไม่ทันยุคสมัยและอายุตน

 

การประเมินตามระบบประกันคุณภาพจะทำกันปีละครั้ง

 

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปี 2561 คงต้องประเมินผลดูว่าได้ทำ ได้ผล ได้เรียนรู้ และมีอะไรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างไร เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เพราะอะไร มีอะไรต้องปรับทำในปีต่อไป

 

เพื่อให้การประเมินมีระบบ ลองนำระบบการประเมิน TQA มาใช้ ที่ประกอบด้วย ADLI และ LeTCI

 

ADLI เป็นการประเมินผลตามกระบวนการ คือ

A= Approach ดูว่าเป้าหมายที่ตั้งปีที่ผ่านมา ตรงกับสิ่งที่ต้องการจริง ทำให้อยากทำจริง และสอดคล้องกับโอกาส สภาพการเปลี่ยนแปลง พัฒนามากน้อยเพียงใด ที่สำคัญคือมีความสำคัญต่อชีวิตจริงที่ต้องทำให้เป็นจริง

 

D = Deploy ได้ทำตามแผนมากน้อยเพียงใด มีแผนการทำที่ชัดเจนที่ทำให้มีการนำไปปฏิบัติทำจริง หรือมีแผนให้ทำมากไป จนทำไม่ทัน จนไม่ได้ทำ

 

L = Learning ดูผลที่ได้ว่ามีอะไรเป็นตามแผน ตามเป้าหมาย อะไรขาด อะไรเกิน อะไรต้องทำต่อไป อะไรต้องตัดออก

 

I = integration ดำเนินการปรับเป้าหมายและแผนเพื่อนำไปทำในปีต่อไป

 

LeTCI เป็นการประเมินผลความก้าวหน้า คือ

L = Level ดูผลการเพิ่มขึ้น ยกระดับให้ดีขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้ง

 

T = Trend ดูว่าแนวโน้มของการพัฒนาผลว่า ดีขึ้น แย่งลง ผลที่ดีต้องแสดงดีขึ้น

 

C = Compare เป็นการเปรียบความก้าวหน้ากับการพัฒนาของการระบบงาน เทคโนโลยี และกับคนอื่น ๆ ว่าตามทัน อยู่ในระดับเดียวกัน ดีกว่า ช้ากว่า

 

I = Integration ได้มีการนำวิธีปฏิบัติที่ดีไปใช้จริงมากน้อยเพียงใด และทำให้ชีวิตดีขึ้นตามเป้าหมาย

 

การประเมินตามระบบคุณภาพ เป็นการควบคุมการตั้งเป้าหมาย แผน การติดตาม และการปรับทำให้ดีขึ้น ไม่มากเกินไปจนทำไม่ได้ ทำไม่ทัน และต้องทำจริงและเป็นผลจากการทำจริง ไม่ใช่คิดลอย ๆ แล้วปล่อยไปไม่ทำ ก็ไม่ได้จริง

 

อยากมีชีวิตที่ก้าวหน้า ต้องมีเป้าหมาย มีแผน ทำตามแผน เพื่อให้มีทิศ มีทางให้ก้าวเดิน และมีการติดตามผลจะได้รู้ว่าไปถึงไหน หรืออยู่กับที่ มีเท่าเดิม ก็ตามไม่ทันยุคสมัยและอายุตน 

 

ที่สำคัญต้องสอดคล้องกับตนเอง การเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตามให้ทันอายุงาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 ธันวาคม 2561 10:15 แก้ไข: 31 ธันวาคม 2561 10:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ