นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1314
ความเห็น: 0

วิสัยทัศน์ภายใน

สัยทัศน์คือการปรับเปลี่ยนเป้าหมายทิศทางการทำงาน หากกระบวนการ โดยเฉพาะความคิดการทำงานไม่ปรับตาม ไม่มีทางประสบความสำเร็จ

 

 

 

สิ่งที่ทำให้การทำงานไปสู่วิสัยทัศน์ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะขาดการปรับกระบวนการภายใน

การทำวิสัยทัศน์คือการมองไปข้างหน้า คิดวิเคราะห์ภารกิจ งานที่ทำ คุณภาพผลผลิตที่อยากได้

แต่มักลืมคิดถึงกระบวนการภายใน ผลได้คือผลงานเดิม ๆ ไม่ไปตามวิสัยทัศน์ ทั้งนี้เพราะขาดการทำวิสัยทัศน์ภายใน แผน กระบวนการภายใน ทำให้ปัญหาอุปสรรคยังเหมือนเดิม 

 

วิสัยทัศน์ภายใน ประกอบด้วยเป้าหมาย กระบวนการทำงาน วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือ การจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาความสามารถคน พฤติกรรมการทำงานทั้งผู้ปฎิบัติ โดยเฉพาะฝ่ายบริหาร  

อย่างเรื่องการให้ความสำคัญกับเวลา ผู้บริหารกลับมาสายทุกครั้งด้วยข้ออ้างติดงานอื่น ต่าง ๆ นา ๆ ก็ย่อมส่งผลให้คนอื่นไม่เห็นความสำคัญไปด้วย 

 

ดังนั้น ต้องการให้วิสัยทัศน์ทำสู่ความสำเร็จ ได้ค่าที่ดีกว่า ต้องปรับวิสัยทัศน์ กระบวนการภายใน ให้ไปด้วยกัน ที่ภาษาคุณภาพเรียกว่า alignment 

 

โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ความคิดให้เป็นทิศเดียวกับวิสัยทัศน์ เพื่อให้งานต่าง ๆ รื่นไหล ไม่ติด ๆ ขัด ๆ 

 

นอกจากฝ่ายบริหารต้องปรับทำให้เป็นแบบอย่าง ยังต้องคอยตรวจติดตาม เพื่อย้ำ กำชับ ปรับแก้ หากต้องการผลสำเร็จของงานตามวิสัยทัศน์ 

เพราะวิสัยทัศน์คือการปรับเปลี่ยนเป้าหมายทิศทางการทำงาน หากกระบวนการ โดยเฉพาะความคิดการทำงานไม่ปรับตาม ไม่มีทางประสบความสำเร็จ

 


หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 ธันวาคม 2561 08:18 แก้ไข: 06 ธันวาคม 2561 08:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.79.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ