นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2289
ความเห็น: 13

ตาต่อตา ฟันต่อฟัน

ใครทำร้าย ทำไม่ดีมา ก็อย่าไปทำไม่ดีตอบ

 

 

 

 

 

ตาต่อตา ฟันต่อฟัน มีความหมายว่าการตอบโต้กลับในทำนองเดียวกัน แบบ ใครดีมาก็ดีไป ใครร้ายมาก็ร้ายตอบ ให้ดูเหมือนเก่งเสมอภาคกันดี 

แต่ควรต้องคิดดูให้ดี การดีมาแล้วทำดีตอบนั้น ไม่มีปัญหาอะไร ที่ต่างฝ่ายต่างได้ดีจึงมีแต่ได้ดีมีประโยชน์

 

แต่การร้ายมาแล้วทำร้ายตอบ มักสร้างปัญหาให้ตัวเอง ทำให้อารมณ์เสีย ทำให้เกิดการทะเลาะ มีเรื่องมีราวกัน จนถึงทำร้ายกัน และอาจถึงเสียชีวิต เสียทรัพย์สิน เสียเวลา ติดคุกติดตาราง ที่สำคัญคือเป็นการลดตัวไปทำเลว ทำไม่ดี เป็นคนร้ายไปด้วย 

 

ดังนั้น เมื่อใครทำร้าย ทำไม่ดีมา ก็อย่าไปทำไม่ดีตอบ ถ้าไม่ทำดีเข้าใส่ ก็ปล่อยให้เขาทำไม่ดีไปคนเดียวเพราะเป็นเรื่องของเขา แต่เราควรทำดีและ หลีกหนีอย่าไปมีเรื่องให้เสียอารมณ์ เสียหาย เสียเวลา พาเสียคน ที่เป็นคนไม่ดีไปด้วย

อยากเป็นคนดี อยากได้ดี อย่าทำไม่ดี

 


Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 19 November 2018 08:23 Modified: 19 November 2018 08:23 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 วันสุไลมาน เจะแวมาแจ and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
samhank [IP: 102.166.13.44]
16 October 2019 05:38
#110015

I must admit that this piece of information was worth it reading thank you, Did you know that today modern electric and gas log splitter provide versatility and convenience of splitting logs into firewood.?? Visit <a href="https://forwriteabouteverything.com/best-log-splitter/"> best log splitter </a> for more

Ico48
samhank [IP: 102.166.164.186]
05 November 2019 17:11
#110181

Thank you for this wonderful information looking forward for more the best inflatable hot tub with seats offers a practical and economical option to relax and enjoy a quiet and peaceful evening after a hard day at work or in the morning before tackling your day’s schedule. All from <a href="https://shoppershub.reviews/inflatable-hot-tub-with-seats/"> Inflatable Hot Tub with Seats </a>

Ico48
finance [IP: 102.166.25.83]
05 ธันวาคม 2562 14:54
#110436

This is great piece of information thank you for sharing. I will be a regular visitor. Are you an advanced level student looking for a research paper, capstone, or experts in financial analysis essay writers? Then <a href="https://prowriterz.com/financial-analysis-essay-writers/"> financial analysis essay writers </a> is a place to have great experience.

Ico48
samhank [IP: 102.166.98.73]
17 ธันวาคม 2562 14:46
#110552

Thank you for sharing great content. Will be your occasional visitor. Drip Irrigation is a kind of micro-irrigation system that delivers water slowly at a low pressure near or at the root zone of the plants. Get <a href="http://onlineshop.eunidripirrigationsystems.com/es/"> Best drip emitters </a> today

Ico48
samhank [IP: 102.167.13.108]
23 December 2019 18:49
#110612

Very clear and informative. Thank you for an outstanding content. Are you busy on other task and have limited or no time for your assignment? Worry not for we <a href="https://onlineclasshelp.services/"> Help with online class </a> .Is at your door step. Get help today

Ico48
samhank [IP: 102.166.235.28]
17 January 2020 14:02
#110932

Great text content, fantastic content, attractive to read and informative one. Pretty much anyone with basic computer skills can create an effective PowerPoint presentation. But there are many reasons students keep asking Google, “Who’ll do my PowerPoint presentation for me?” One of the main reasons students need help with PowerPoint presentation is that they’re always busy. Visit <a href="https://prowriterz.com/do-my-powerpoint-presentation-for-me/"> custom PPT writing service </a>

Ico48
samhank [IP: 102.166.130.243]
09 March 2020 22:50
#111616

Thank you for bringing to a halt my long search topic. I really benefited from your content. If you are experiencing trouble striking a balance between your busy academic life and handling your online classes, you can get help from a professional who will take online classes on your behave. It doesn’t matter the kind of help you need, whether it is passing your exam, finishing your assignments or even the entire classwork, you can get help here at <a href="https://onlineclasshelp.services/"> Online Class Help </a>.

Ico48
sam [IP: 102.166.204.178]
29 เมษายน 2563 21:00
#112365

Thank you for your outstanding article. I will be your regular visitor. Do you find business law assignments difficult to handle? Do you hate studying business law books? If the answer is yes to any of these questions, then you certainly need <a href="https://graduatesassignmenthelp.com/business-law-assignment-help/"> Business Law Assignment Help </a>.

Ico48
sam [IP: 102.167.194.137]
10 พฤษภาคม 2563 14:43
#112494

Hello there, great stuff you’ve shared here I will be checking regularly for more articles. But wait! When it becomes hard to manage your online assignment, availing Online Assignment Help is the best choice. Many students often fail to submit their assignment before deadlines and end up scoring low grades because they didn’t have enough time to write the assignment given on time and satisfactorily. Visit <a href="http://onlineassignmenthelp.ae/"> Assignment Help </a>. for assistance.

Ico48
sam [IP: 154.123.48.141]
19 พฤษภาคม 2563 14:17
#112631

Great content thanks for sharing. Did you know? For most parents, especially moms the arrival of a baby is the end of their fitness goals. However, you can maintain your fitness without having to spring for a babysitter, thanks to a new breed of jogging strollers that have all the features you need to comfortably go the distance. Learn more on <a href="https://bicity.reviews/jogging-strollers/"> Jogging Strollers </a>

Ico48
dnp capstone [IP: 102.166.168.215]
27 พฤษภาคม 2563 20:33
#112829

What a wonderful piece of article I have bookmarked for future checkup. A DNP capstone project is normally completed by nurses who want to be at the peak of the practice of nursing. In other words, this type of capstone project is completed by individuals who want to immerse themselves in the practice of nursing. Have you been wondering where you can get top quality assistance with writing DNP projects?. Learn more on <a href="https://www.prolificresearchpaperwriters.com/capstone-writing-services/buy-dnp-capstones"> DNP Capstone Writing Services</a>.

Ico48
Essay Writing service [IP: 202.142.110.172]
16 มิถุนายน 2563 13:06
#113002

It is a great post, thanks for sharing this. It is helpful. We are an assignment writing service provider. Visit us-https://www.academicassignments.co.uk/

Ico48
Coursework Assignment Help [IP: 202.142.110.172]
16 มิถุนายน 2563 16:28
#113009

It is an outstanding post, Thanks for sharing this type of post, It is good to read. We provide the best Coursework Assignment Help at an affordable price. Visit us-https://www.academicassignments.com/au/coursework-assignment-help/

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ