นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1638
ความเห็น: 0

อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์

ขอให้ท่าสู่สุคตภพที่ดี คุณค่าที่ท่านได้ทำจะคงอยู่เป็นประโยชน์สืบต่อไปไม่สิ้นสุด

 

 

 

 

เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้ไปเคารพศพและถวายภัตตาหารเพล แด่ท่าน รศ.ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์ 

 

ในฐานะที่เป็นอาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และได้ร่วมทำงานบริหารกับท่านตั้งแต่เป็นรองหัวหน้าวิชาพืชศาสตร์ เป็นรองคณบดีเมื่อท่านเป็นคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาเมื่อท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ได้ทำงานกับท่านหลังจากกลับจากศึกษาต่อปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปลายปี 2528 ในขณะท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์ โดยมอบหมายให้พัฒนางานสาขาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ที่เรียนมาโดยใช้โครงการความร่วมมือไทย-ออสเตรเลียที่ทำอยู่ในคณะทรัพยากรธรรมชาติในขณะนั้น ปรับอาคารของภาควิชาพืชศาสตร์ บริเวณแปลงทดลองและปฏิบัติการทำขึ้นเป็นอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช ที่มีห้องเรียน ห้องอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ห้องเย็นเก็บเมล็ดพันธุ์ ห้องพักอาจารย์ พร้อมครุภัณฑ์เครื่องมือที่ใช้ในสาขาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

 

ได้รับมอบหมายให้ร่างหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพืชศาสตร์ ที่ใช้เปิดสอนในปี พ.ศ. 2530

 

เมื่อท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีในปี 2530 ได้รับเกียรติให้ทำงานในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดี ที่ได้ดูแลงานวิชาการ และเปลี่ยนมาดูแลงานวางแผน การจัดทำงบประมาณ การทำระบบการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ และงานบัณฑิตที่ได้จัดทำหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวาริชศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน โดยการจัดทำหลักสูตรท่านจะเน้นให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในพื้นที่ ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อหลักครอบคลุมได้ทั้งสามระดับ ด้วยการประชุมร่วมกับคณาจารย์เพื่อให้ข้อมูลในทุกระดับและปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามทิศทางนั้น

 

เมื่อท่านได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2543 ท่านได้ให้เกียรติให้ทำหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ปรับระบบการลงทะเบียนการศึกษาเป็นระบบออนไลน์ ปรับระบบห้องสมุดเป็นระบบออนไลน์และเขียนโปรแกรมการใช้ห้องสมุดออนไลน์ขึ้นมาใช้เองแทนการใช้บริการจากระบบต่างประเทศที่ต้องใช้งบประมาณปีละหลายล้านบาท (ในขณะนั้น แต่ละห้องสมุดต้องเสียค่าใช้บริการประมาณล้านกว่าบาทต่อปี ม.อ. มี 6 ห้องสมุด คือ 5 วิทยาเขต + ห้องสมุดวิทยาสุขภาพของด้านการแพทย์) 

ในระหว่างท่านดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.อ. ได้เปิดหลักสูตรเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในวิทยาเขตใหม่ คือ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง ทำให้มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น แต่ละวิทยาเขตเป็นประมาณ 3,000 คน เพื่อมีบรรยากาศการศึกษาที่คึกคักสมกับความเป็นมหาวิทยาลัย

 

การทำงานบริหารท่านเอาใจใส่ ให้เวลาทั้งชีวิต ท่านจะมาทำงานตั้งแต่ตีสี่ตีห้า ออกไปดูพื้นที่มหาวิทยาลัยพร้อมการออกกำลังกาย และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปปรับแก้สิ่งต่าง ๆ ที่เห็นเป็นปัญหา ก่อนกลับไปเปลี่ยนชุดทำงานและทำงานจนมืดค่ำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

ท่านทำงานแบบใกล้ชิดดูแลเอาใจใส่กับทุกคนทุกงานทุกระดับ และรอบด้านทั้งในพื้นที่ ระดับประเทศ และนานาชาติ

 

ท่านได้ลาออกจากข้าราชการไปลงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลาในปี 2549 ท่านได้รับเลือกในรอบแรกที่ถูกยกเลิกไปจากเหตุการณ์ทางการเมือง และได้รับเลือกใหม่อีกครั้ง ได้ทำหน้าที่จนครบวาระ 6 ปี 

 

ล่าสุดก่อนเสียชีวิต ท่านได้ทำหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย

 

ท่านเป็นนักบริหารการศึกษาที่ทำหน้าที่ทุกระดับตั้งแต่หัวหน้าภาควิชา คณบดี อธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัย

และการเป็นนักวิชาการ อาจารย์ และนักการเมืองด้านผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ท่านได้สอนด้วยการเป็นแบบอย่างในการทำหน้าที่ต่าง ๆ ตลอดเวลาที่ได้ร่วมทำงานกับท่าน

 

ท่านได้จากไปในขณะที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 22.08 น.

 

ขอให้ท่าสู่สุคตภพที่ดี คุณค่าที่ท่านได้ทำจะคงอยู่เป็นประโยชน์สืบต่อไปไม่สิ้นสุด

 

ด้วยความอาลัย 


หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2561 09:53 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2561 09:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊) และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.236.68
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ