นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2062
ความเห็น: 1

อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์

ขอให้ท่าสู่สุคตภพที่ดี คุณค่าที่ท่านได้ทำจะคงอยู่เป็นประโยชน์สืบต่อไปไม่สิ้นสุด

 

 

 

 

เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้ไปเคารพศพและถวายภัตตาหารเพล แด่ท่าน รศ.ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์ 

 

ในฐานะที่เป็นอาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และได้ร่วมทำงานบริหารกับท่านตั้งแต่เป็นรองหัวหน้าวิชาพืชศาสตร์ เป็นรองคณบดีเมื่อท่านเป็นคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาเมื่อท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ได้ทำงานกับท่านหลังจากกลับจากศึกษาต่อปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปลายปี 2528 ในขณะท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์ โดยมอบหมายให้พัฒนางานสาขาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ที่เรียนมาโดยใช้โครงการความร่วมมือไทย-ออสเตรเลียที่ทำอยู่ในคณะทรัพยากรธรรมชาติในขณะนั้น ปรับอาคารของภาควิชาพืชศาสตร์ บริเวณแปลงทดลองและปฏิบัติการทำขึ้นเป็นอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช ที่มีห้องเรียน ห้องอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ห้องเย็นเก็บเมล็ดพันธุ์ ห้องพักอาจารย์ พร้อมครุภัณฑ์เครื่องมือที่ใช้ในสาขาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

 

ได้รับมอบหมายให้ร่างหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพืชศาสตร์ ที่ใช้เปิดสอนในปี พ.ศ. 2530

 

เมื่อท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีในปี 2530 ได้รับเกียรติให้ทำงานในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดี ที่ได้ดูแลงานวิชาการ และเปลี่ยนมาดูแลงานวางแผน การจัดทำงบประมาณ การทำระบบการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ และงานบัณฑิตที่ได้จัดทำหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวาริชศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน โดยการจัดทำหลักสูตรท่านจะเน้นให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในพื้นที่ ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อหลักครอบคลุมได้ทั้งสามระดับ ด้วยการประชุมร่วมกับคณาจารย์เพื่อให้ข้อมูลในทุกระดับและปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามทิศทางนั้น

 

เมื่อท่านได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2543 ท่านได้ให้เกียรติให้ทำหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ปรับระบบการลงทะเบียนการศึกษาเป็นระบบออนไลน์ ปรับระบบห้องสมุดเป็นระบบออนไลน์และเขียนโปรแกรมการใช้ห้องสมุดออนไลน์ขึ้นมาใช้เองแทนการใช้บริการจากระบบต่างประเทศที่ต้องใช้งบประมาณปีละหลายล้านบาท (ในขณะนั้น แต่ละห้องสมุดต้องเสียค่าใช้บริการประมาณล้านกว่าบาทต่อปี ม.อ. มี 6 ห้องสมุด คือ 5 วิทยาเขต + ห้องสมุดวิทยาสุขภาพของด้านการแพทย์) 

ในระหว่างท่านดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.อ. ได้เปิดหลักสูตรเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในวิทยาเขตใหม่ คือ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง ทำให้มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น แต่ละวิทยาเขตเป็นประมาณ 3,000 คน เพื่อมีบรรยากาศการศึกษาที่คึกคักสมกับความเป็นมหาวิทยาลัย

 

การทำงานบริหารท่านเอาใจใส่ ให้เวลาทั้งชีวิต ท่านจะมาทำงานตั้งแต่ตีสี่ตีห้า ออกไปดูพื้นที่มหาวิทยาลัยพร้อมการออกกำลังกาย และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปปรับแก้สิ่งต่าง ๆ ที่เห็นเป็นปัญหา ก่อนกลับไปเปลี่ยนชุดทำงานและทำงานจนมืดค่ำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

ท่านทำงานแบบใกล้ชิดดูแลเอาใจใส่กับทุกคนทุกงานทุกระดับ และรอบด้านทั้งในพื้นที่ ระดับประเทศ และนานาชาติ

 

ท่านได้ลาออกจากข้าราชการไปลงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลาในปี 2549 ท่านได้รับเลือกในรอบแรกที่ถูกยกเลิกไปจากเหตุการณ์ทางการเมือง และได้รับเลือกใหม่อีกครั้ง ได้ทำหน้าที่จนครบวาระ 6 ปี 

 

ล่าสุดก่อนเสียชีวิต ท่านได้ทำหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย

 

ท่านเป็นนักบริหารการศึกษาที่ทำหน้าที่ทุกระดับตั้งแต่หัวหน้าภาควิชา คณบดี อธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัย

และการเป็นนักวิชาการ อาจารย์ และนักการเมืองด้านผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ท่านได้สอนด้วยการเป็นแบบอย่างในการทำหน้าที่ต่าง ๆ ตลอดเวลาที่ได้ร่วมทำงานกับท่าน

 

ท่านได้จากไปในขณะที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 22.08 น.

 

ขอให้ท่าสู่สุคตภพที่ดี คุณค่าที่ท่านได้ทำจะคงอยู่เป็นประโยชน์สืบต่อไปไม่สิ้นสุด

 

ด้วยความอาลัย 


หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2561 09:53 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2561 09:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊) และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
slotxo [IP: 180.183.16.25]
01 มิถุนายน 2564 13:58
#120504

Xo สล็อตออนไลน์ โปรสล็อต XO เกมออนไลน์ทำเงินยอดฮิต เกมสล็อต xopg.net คือเกมทำเงิน reeffutures2018 ผ่านทางออนไลน์อย่างหนึ่ง ที่เล่นง่าย และได้เงินไว แถมยังลงทุนด้วยเงินน้อย mavoixtavoie ทำเงินได้ตลอดเวลา ซึ่งหลายคนอาจได้เคยเห็นรีวิวเรื่องของ สล็อต xo สล็อตออนไลน์ ไว้มากมาย เทคนิคสล็อต ทั้งเรื่องการเล่นแล้วได้เงิน herbalpertpresents และเล่น สล็อต แล้วไม่ได้เงิน นั่นเองค่ะ ซึ่งการที่คุณจะเล่นได้เงินหรือไม่ได้เงินนั้น ส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของดวงเข้ามาเกี่ยวด้วย northbristol เพราะสล็อตเป็นเกมออนไลน์เสี่ยงโชค ทดลองเล่น xo เกมหนึ่งซึ่งจะมีสูตร หรือเทคนิคเข้ามาช่วย gclub เพื่อโกงดวงอยู่เสมอซึ่งในเว็บของเรา สมัคร xo ก็มีมาแนะนำไว้ให้เห็นกันมากมายหลายสูตร

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.118.7
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ