นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 536
comment: 0

ความรู้ ความคิด และความเป็นจริง

ความรู้ ความคิดจึงเป็นแนวทาง ความเป็นจริงคือสิ่งต้องทำให้สอดคล้องกับความจริงของเงื่อนไขความต้องการ

 

 

ความรู้เป็นสิ่งที่เกิดที่ทำซ้ำ ๆ จนได้ผลที่เหมือนกันเป็นหลัก ทฤษฎีต่าง ๆ

ความคิดเป็นการนำความนำรู้มาใช้งานที่คิดว่าจะเกิดผลตามหลักทฤษฎีที่นำมาใช้

ความเป็นจริงเป็นผลที่เกิดขึ้นจริงที่อาจไม่ตรงกับความรู้และความคิด

 

ที่เป็นเช่นนี้ เพราะความรู้เกิดจากผลในอดีตที่มีสภาพ ความเป็นอยู่ เงื่อนไขที่ต่างกันกับความเป็นจริง เช่น คนรุ่นต่างกันที่มีความคิด ประสบการณ์ต่างกัน ความเชื่อความนิยมต่างกัน ยุคสมัยเทคโนโลยีต่างกัน จึงทำให้ความรู้ที่นำมาใช้ไม่ได้ผลแบบเดิม

 

ดังนั้น การจัดการใช้ความรู้ให้ได้ดีต้องดูผลที่ความเป็นจริง ที่ต้องใช้ข้อมูลที่เรียกว่า big data ในการจัดการให้รวดเร็วและเป็นระบบ

ตัวอย่าง ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาเก็ต แต่ละที่ แต่ละสาขาก็มีความต้องการ นิยมสินค้าที่ต่างกัน ขึ้นกับว่าอยู่ชุมชนใด อย่างสาขาที่อยู่ใกล้โรงเรียน มหาวิทยาลัยก็มีลูกค้าส่วนใหญ่แบบหนึ่ง

สาขาในชุมชนเมืองก็เป็นอีกแบบหนึ่ง

สาขาในสถานที่ท่องเที่ยวก็เป็นอีกแบบหนึ่ง

ซึ่งต้องจัดการวางสินค้าให้ตรงกับความต้องการคือความเป็นจริง ไม่ใช่ตามความรู้ทฤษฎี มิฉะนั้นอาจมีปัญหาได้

 

ความรู้ ความคิดจึงเป็นแนวทาง ความเป็นจริงคือสิ่งต้องทำให้สอดคล้องกับความจริงของเงื่อนไขความต้องการ

 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 28 October 2018 09:28 Modified: 28 October 2018 09:28 [ Report Abuse ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.233.229.90
Message:  
Load Editor
   
Cancel or