นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 679
ความเห็น: 0

คุณภาพการศึกษาไทย ทำอะไรกันอยู่

เป็นหน้าที่ จิตสำนึกของผู้ผลิตครู ผู้เรียนครู ที่ต้องพัฒนาให้การศึกษาไทยของคนไทยให้มีคุณภาพแข่งขันได้

 

 

 

 

จากผลการศึกษาการผลิตครู ความสามารถของครูที่ผลิต

https://dailynews.co.th/education/673018

พบว่า การเรียนครูหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี มีคุณภาพไม่ต่างกัน

ยิ่งกว่านั้น ยังสู้คนที่ไม่ได้เรียนครูในการสอบคัดเลือกเข้าบรรจุครู

 

แสดงถึงคุณภาพการผลิตครู ทั้งเวลาการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ใช้เวลามากแต่ไม่สะท้อนคุณภาพที่ดีกว่า และความสามารถในการสอบแข่งขัน ที่สะท้อนความรู้ความสามารถที่เรียนว่ามีคุณภาพอย่างไร

 

ครูมีความสำคัญในคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย ที่หากคุณภาพ ความสามารถครูไม่ดีพอ คุณภาพการศึกษาก็มีปัญหาอย่างที่เป็น

 

ยิ่งการปิดกั้น กีดกันไม่ให้คนที่ไม่ได้เรียนครูเข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นครู ก็ยิ่งทำให้ครูมีมาตรฐานลดลง ที่ปิดกั้นการแข่งขันการให้ผู้มีความสามารถมากกว่ามาทำหน้าที่

 

สิ่งต้องปรับปรุงคือหลักสูตรการผลิตครูให้มีคุณภาพ มีความสามารถจัดการเรียนการสอนลูกหลานไทยให้มีคุณภาพที่แข่งขันได้ในกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ ที่ครูต้องแข่งขันได้ ไม่ใช่ด้วยการปิดกั้นเอาแต่พรรคพวกตน ยิ่งทำให้คุณภาพด้อยลง

 

ทั้งหมดเป็นภาพสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษา การผลิตครู คุณภาพของครู ต้องให้ผู้เรียนครูได้เปรียบด้วยความสามารถ ไม่ใช่ด้วยการปิดกั้นที่จะยิ่งทำให้ด้อยคุณภาพ

จึงเป็นหน้าที่ จิตสำนึกของผู้ผลิตครู ผู้เรียนครู ที่ต้องพัฒนาให้การศึกษาไทยของคนไทยให้มีคุณภาพแข่งขันได้

ไม่เอาแต่อ้างความสำคัญของอาชีพและประโยชน์กลุ่มที่ละเลยคุณภาพการศึกษาของคนไทย

 

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 26 October 2018 08:56 Modified: 26 October 2018 08:56 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.250.80
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ