นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 588
comment: 0

เรียนแบบใด ก็ได้แบบนั้น

การเรียนเป็นการสร้างบทเรียนให้เป็นพฤติกรรมประจำตัวแต่ละคน

 

 

 

 

การเรียนมีหลายแบบ เรียนให้ได้ปริญญา เรียนเพื่อการทำงาน เรียนเพื่อพัฒนาตน เรียนเพื่อชีวิตที่ดี

 

เรียนให้ได้ปริญญาคือเรียนให้สอบผ่าน อาจไม่ได้ความรู้ความเข้าใจ ใช้งานได้ยาก

บางคนไม่เข้าเรียนเพราะคิดว่าอ่านเองได้ บางคนอ่านหนังสือเฉพาะก่อนสอบเพราะคิดว่าอ่านก่อนใช้สอบจะได้ไม่ลืม

ผลอาจสอบได้แต่หลังสอบก็ลืม จึงไม่ได้ความรู้ความจริง

 

การเรียนด้วยการเข้าชั้นเรียนเป็นการทำความเข้าใจ เพราะผู้สอนมีจุดเน้น และหากไม่เข้าใจก็สอบถามได้

บางคนเข้าเรียนด้วยการพยายามจดให้ทันคำสอน จนลืมทำความเข้าใจเพราะกลัวจดไม่ทัน จึงไม่มีคำถาม ไม่มีข้อสงสัย มีแต่ได้คำบรรยายที่จดนำไปอ่านก่อนสอบ

 

การเรียนที่ดีต้องฟังให้เข้าใจ จดจำคำสำคัญ นำไปขยายความเพื่อการจดจำไว้ทบทวนก่อนสอบ รวมทั้งหาหนังสือตำราอ่านเพิ่มที่ทำให้ได้เนื้อหากว้างขึ้น และรู้จักและรู้ใช้เมื่อต้องการในอนาคต 

การเรียนให้ได้ดีต้องเรียนให้เข้าใจ จดบันทึก ทบทวน ศึกษาเพิ่ม เพื่อเป็นเครื่องมือเตรียมสอบและไว้ใช้งานในอนาคต

นอกจากนี้ การเรียนให้เข้าใจยังใช้ในการเรียนเนื้อหาที่ต่อเนื่องและใช้ในการทำงานได้ดีต่อไป

 

การเรียนเพื่อทำงาน นอกจากได้ความรู้ ความเข้าใจ ยังต้องฝึกคิด ฝึกใช้ทำงาน พัฒนางาน

ต้องเรียนให้ได้กระบวนการทำงาน คือรู้หาความรู้ ฝึกใช้งาน รู้พัฒนางานคือทำให้ชำนาญ ทำให้ดีขึ้น ทำให้ทนสมัย

สุดท้ายคือเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ต้องรู้ต้องการทำอะไรก็สามารถทำได้

 

 

ส่วนการเรียนเพื่อชีวิตที่ดี นอกจากทำงานได้ ยังเรียนรู้อยู่อย่างมีความสุข รู้อยู่รู้ทำงานกับคนอื่นอย่างมีค่า เสริมคุณค่ากัน

รู้อยู่และรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ

รู้รักตนเองและสิ่งแวดล้อม รู้การอยู่การกินการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพกายใจ สังคมสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

คือเรียนให้เป็นบัณฑิตที่รู้การทำหน้าที่ในอาชีพ รู้รับผิดชอบตนเองและสังคม รู้ทำให้ตนอยู่ดี

 

 

การเรียนแบบไหนก็ได้แบบนั้น เพราะการเรียนเป็นการสร้างบทเรียนให้เป็นพฤติกรรมประจำตัวแต่ละคน

เรียนแบบหยาบ ๆ ฉาบฉวย ก็ได้ความรู้แบบหยาบ ๆ ยากที่จะใช้งาน ใช้ชีวิตให้ได้ดี

เรียนเพื่อทำงานก็สามารถทำงานพัฒนางานได้ ทำงานได้ดี

เรียนเพื่อให้มีชีวิตที่ดี ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้การใช้ความรู้ทั้งการทำงาน การดูแลตน สังคม รับผิดชอบปฏิบัติให้ดีในทุกมิติ ตั้งแต่ตนเอง หน้าที่การงาน สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ รวมทั้งต้องปรับให้ทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลงได้ดีตลอดเวลา 

 

การเรียนให้ได้ดีมีความซับซ้อน ยุ่งยาก แต่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น แต่หากไม่เรียนให้ได้ให้ดี ชีวิตจะยุ่งยาก

 

การเรียนให้ได้ดีไม่ใช่แค่เรียนดี ต้องเรียนให้สามารถใช้ความรู้ให้เป็น ให้ได้ดีต่อตนและคนอื่น และรับผิดชอบตนในทุกมิติ ตั้งแต่ตนเอง หน้าที่การงาน องค์กรหน่วยงาน สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา วัฒนธรรม ประเพณี ในการอยู่ร่วมกัน เสริมสร้าง ส่งเสริมกันตามหน้าที่ อย่างมีสุขร่วมกัน


Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 24 October 2018 08:58 Modified: 24 October 2018 08:58 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.208.126.130
Message:  
Load Editor
   
Cancel or