นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 773
ความเห็น: 0

ประกันคุณภาพ:ประกันแผน/ประกันผล

ไม่ใช่แค่ภาพ ต้องเป็นจริงที่เป็นผล

 

 

 

การประกันคุณภาพคือการทำงานให้ได้ภาพ ได้งานที่เป็นคุณ คือมีประโยชน์ มีคุณที่เป็นค่า

 

การประกันคุณภาพจึงต้องทำแผนเพื่อให้เห็นภาพว่าต้องทำอะไร อย่างไร จึงได้ผลตามภาพ นั่นคือผลต้องตรงแผน หรือดีกว่าแผน ที่เรียกว่า ตามอย่างที่พูด และพูดอย่างที่ทำ ต้องตรงกัน

 

ความจริง คุณภาพต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ต้องให้ค่ากับผู้ใช้ ผู้ใช้จึงให้ค่า ที่ต้องเชื่อถือได้

 

ในภาคราชการ ให้ค่ากับการทำแผนมากมาย มีการระดมคน ระดมความคิด กันมากมายหลายรอบ หลายขั้นตอน หลายกระบวนการ

 

แต่ตอนติดตามประเมิน กลับไม่ไดรับความสนใจของคนในองค์กร มีแต่เพียงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับหน้า

 

และที่มีปัญหามักมัวตรวจแก้กับผลที่เกิดขึ้นแล้ว หาหลักฐานให้ได้ตัวเลขระดับขั้นการประเมินทั้ง ๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรให้ดีได้

รวมถึงการปรับตัววัดที่ไม่เกิดค่าจริง เช่น ต้องการให้อาจารย์มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก และการทำตำแหน่งทางวิชาการแทนการดูผลการทำงาน จนทำให้อาจารย์กลุ่มนั้นมีปัญหาที่เป็นตัวถ่วงคะแนนการประเมิน

และคนที่มีปริญญาเอก มีตำแหน่งทางวิชาการก็ไม่ได้ประกันว่าได้ทำการเรียนการสอนที่ดี ทำงานสร้างค่าทำประโยชน์ได้ดีกว่า

 

หันไปดูภาคเอกชน ภาคธุรกิจ จะใส่ใจต่อผลการดำเนินการ มีการยกพลไปรับรู้ แสดงความยินดีกับผลการดำเนินงานเพื่อตั้งเป้าหมายให้ทำให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นต่อไป แบบว่า ประกันที่ผล ต่างจากระบบราชการที่ประกันแต่แผน ประกันแต่ตัวชี้วัด ไม่ใส่ใจกับผลได้ จึงได้คะแนนแทนการได้ผล ได้คุณภาพ

 

การประกันคุณที่ดี ต้องให้ผลตรงกับแผน คือประกันทั้งแผนและผล ถ้าผลไม่ดี ต้องแก้ที่แผนคือการกระทำ และต้องดูที่ผลจริง ไม่ใช่ที่คะแนนดี แต่ผลไม่เกิดค่าที่เป็นจริง ใช้ได้จริง ไม่ใช่แค่ภาพ ต้องเป็นจริงที่เป็นผล

 

 

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 23 October 2018 10:06 Modified: 23 October 2018 10:06 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊) and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.106.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ