นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 551
ความเห็น: 0

พัฒนาตนแบบ Top-down และ Bottom-up

การพัฒนาตรงกับความต้องการ ต้องกำหนดความต้องการที่ไม่ใช่แค่คิดอยากได้ อยากทำ แต่ต้องทำให้เข้ากับสภาวะการณ์ ความชอบความสามารถของตน รวมถึงโอกาสและความต้องการ เพื่อพัฒนาตนได้อย่างมีทิศ ถูกทาง พอดีกับตน

 

 

 

 

 

Top-down ในการพัฒนาตนเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์เข้าหาตัวเรา

Bottom-up เป็นการกำหนดตัวเราให้เข้ากับสถานการณ์ 

 

การพัฒนาตนให้ดีมีอนาคต ต้องให้สอดคล้องกับทั้งสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง ความต้องการของโลก และความรู้ ความสามารถ บุคลิก นิสัย ความชอบ ไม่ชอบ ความถนัด ของตนเอง ซึ่งต้องปรับทำให้พอดีกันจึงได้ค่าและมีสุข

 

ดังนั้น การจะพัฒนาตนอย่างไร ต้องมีการวิเคราะห์ศึกษาสถานการณ์ของโลกเข้าหาตัวเรา แบบ top down ด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ของโลก ประเทศ ทั้งปัจจุบันและอนาคต วิเคราะห์ในสาขาอาชีพที่เรียนที่ทำงานว่าเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง ให้รู้ว่ามีทางเลือกกี่ทาง แต่ละทางมีข้อดีเสีย มีเงื่อนไขในสถานการณ์แบบใด ต้องการความรู้ความสามารถ มีคู่แข่ง มีโอกาสอะไบ้าง มากน้อยเพียงใด ทำให้รู้สถานการณ์ โอกาส และทางเลือก โดยเฉพาะอนาคต

 

เมื่อได้สถานการณ์แล้ว ต้องวิเคราะห์ตนเองถึงความรู้ ความสามารถ บุคลิก นิสัย ความถนัด ความชอบ ไม่ชอบของตน ว่าสามารถพัฒนาเข้าทางเลือกแบบไหนได้บ้าง ซึ่งการวิเคราะห์แบบนี้คือ bottom up 

 

เมื่อเลือกได้แล้ว จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับตน ที่มักมีมากกว่าหนึ่งทาง เพื่อพัฒนาและเพิ่มโอกาสตน

 

การพัฒนาให้ตรงกับความต้องการ ต้องกำหนดความต้องการที่ไม่ใช่แค่คิดอยากได้ อยากทำ แต่ต้องทำให้เข้ากับสภาวะการณ์ ความชอบความสามารถของตน รวมถึงโอกาสและความต้องการ เพื่อพัฒนาตนได้อย่างมีทิศ ถูกทาง พอดีกับตน

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 ตุลาคม 2561 08:39 แก้ไข: 17 ตุลาคม 2561 08:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊) และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.11.9
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ