นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 594
comment: 0

บริหารงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

การบริหารที่ดีต้องบริหารความสามารถคน ให้คนพัฒนาด้วยตนเองและร่วมกันสร้างค่าพัฒนาองค์กร

 

 

 

 

 

 

การบริหารงานเป็นทำให้องค์กรทำงานได้ดี มีความเจริญ ที่มีผลต่างกันคือ ให้มั่นคง ให้มั่งคั่ง หรือให้ยั่งยืน

 

การบริหารให้มั่นคงเป็นทำงานตามระบบ ให้งานดำเนินการไปได้ตามภาระหน้าที่ ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไร ใครเคยทำอะไรอย่างไรก็ทำไปตามนั้น 

 

การบริหารให้เกิดความมั่งคั่ง นอกจากการทำให้งานเดินไปตามบทบาทหน้าที่ตามภารกิจ ยังมีการพัฒนาสร้างค่าการทำงานให้มีค่าเพิ่มขึ้น มีรายได้เพิ่ม 

 

การบริหารให้เกิดความยั่งยืน เป็นการบริหารที่ทำให้งานเจริญไปได้ดี มีค่าเพิ่ม ยังเติมด้วยการพัฒนาคนให้มีความสามารถที่ช่วยกันปรับทำให้ดีขึ้นได้เองจึงเกิดความยั่งยืน ไม่ใช่พึ่งผู้บริหารเหมือนการบริหารให้เกิดความมั่งคั่ง ที่เมื่อเปลี่ยนผู้บริหารไป ความมั่งคั่งก็หมดไป

 

การบริหารที่ดีต้องบริหารความสามารถคน ให้คนพัฒนาด้วยตนเองและร่วมกันสร้างค่าพัฒนาองค์กร ด้วยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างค่าจึงสามารถปรับได้ดีตามการเปลี่ยนแปลงจึงเรียกว่ามีความยั่งยืน

 

จะเห็นว่า องค์กรจะเป็นอย่างไรขึ้นกับรูปแบบการบริหารงาน การบริหารงานด้วยการใช้การพัฒนาความสามารถคน นอกจากเกิดความยั่งยืน ยังสามารถสร้างค่าเพิ่มได้มากกว่าที่นำความสามารถมาร่วมใช้ในการทำงานที่เป็นแรงเสริม แรงบวก


Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 28 September 2018 07:57 Modified: 28 September 2018 07:57 [ Report Abuse ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊) และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.231.21.83
Message:  
Load Editor
   
Cancel or