นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 710
ความเห็น: 0

5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต

การมีชีวิตต้องไม่นิ่ง ต้องไม่วิ่งตามจนเหนื่อยล้า ต้องมีความก้าวหน้าสอดคล้องกับสภาพการณ์จริง ตรงความต้องการจึงสามารถสร้างค่าได้ยั่งยืน มั่นคง

 

 

การมีชีวิตต้องมีวงจรสู่อนาคต การทำ ปรับตัวให้เข้ากับอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องวางแผนการทำและปรับตัวตลอดเวลา

 

การทำสู่อนาคต ต้องรู้สถานะของตนเอง รู้คาดการณ์อนาคต วางตำแหน่งที่อยากเป็นและแผนการขับเคลื่อน ลงมือทำตามแผน ติดตามความก้าวหน้า และปรับทำตามผลและสถานการณ์จริง

เพราะชีวิตคือความไม่แน่นอน จึงต้องพร้อมปรับตามสภาพจริง แต่ต้องมีเป้าหมายมีแผนไว้ขับเคลื่อน ไม่ใช่ทำไปวัน ๆ ที่ไม่รู้ว่าทำอะไรให่ได้ให้เกิดอะไร และต้องพร้อมปรับตามสภาพที่เปลี่ยนไปที่ไม่มีใครรู้อนาคตจริง ๆ ที่เปลี่ยนไวที่มีคนคิดพัฒนาตลอดเวลา และพัฒนาจนเกิดผลกระทบทั้งดีและเสียไปพร้อม ๆ กัน

 

การพัฒนาเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่ได้ ใครไม่ปรับก็ตกชั้น ตามไม่ทันก็อยู่ไม่ได้ จึงมีกระบวนการเพื่อตามวงจรพัฒนาให้ทัน

 

5 ขั้นตอนวงจรการพัฒนาประกอบด้วย

 

ศึกษาตนเอง ให้รู้ตนเองทำอะไร มีดี ไม่ดีอะไร สามรถทำอะไรเพื่อสร้างค่า และต้องพัฒนาทำอะไรได้บ้าง

 

วิเคราะห์อนาคต ดูว่าในสิ่งที่ทำ ทำได้กี่แบบ กี่ระดับ มีใครทำบ้าง ทำได้ดี ไม่ดี มีอนาคตอย่างไร มีความต้องการอะไรบ้าง กี่ระดับ แต่ละระดับสร้างค่าได้เชิงปริมาณ เชิงคุณค่า ทำมากได้มาก หรือทำน้อยได้มาก

 

กำหนดตำแหน่งและแผน คือการกำหนดตัวเองกับสภาพอนาคตที่วิเคราะห์ได้ว่าต้องวางอนาคตแบบไหน อย่างไร พร้อมกำหนดแผนการทำการพัฒนา การสร้างค่า ให้รู้ต้องทำอะไร ให้ได้อะไร ไม่ใช่ทำไปเรื่อยอย่างไม่รู้อนาคตก็จะไม่มีอนาคต

 

ลงมือทำ คือการลงมือทำตามแผน เป้าหมาย วางเวลา กำหนดก่อนหลัง ทั้งงานที่ทำและแผนสู่อนาคต

 

ติดตามผลปรับแผน มีการติดตามผลเป็นระยะว่ามีความก้าวหน้า มีความเหมาะสม มีผลได้ผลเสีย อย่างไร มีอะไรต้องปรุง ปรับแก้ ทั้งการทำตามแผนและสถานการณ์ เพื่อปรับทำให้ตรงกัน เป็นแผนการทำต่อเนื่องกันไปเป็นวงจรชีวิตตามผล แผน และสถานการณ์จริง

 

การมีชีวิตต้องไม่นิ่ง ต้องไม่วิ่งตามจนเหนื่อยล้า ต้องมีความก้าวหน้าสอดคล้องกับสภาพการณ์จริง ตรงความต้องการจึงสามารถสร้างค่าได้ยั่งยืน มั่นคง คือให้พอดีกับสภาพจริง พอดีกับตน พอดีกับสภาพการณ์ที่พัฒนา เปลี่ยนแปลงไป จึงได้ชีวิตที่พอดี


 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 20 September 2018 08:58 Modified: 20 September 2018 08:58 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊) and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.45.196
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ