นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 723
ความเห็น: 0

ค่างานสนับสนุน

การด้อยความสามารถทำงานผิด ๆ ถูก ๆ ไม่เอาใจใส่ สร้างปัญหา ลดค่าการทำงาน คือสิ่งลดค่าคนทำงานในการคิดค่างานบุคลากรสายสนับสนุน

 

 

 

งานสนับสนุนคืองานธุรการของการทำงานที่ทำให้งานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คือถูกต้องว่องไว จึงเพิ่มค่าได้ ทั้งการจัดทำเอกสาร การเดินเรื่อง รวมถึงการเอาใจใส่ในหน้าที่ การทำความสะอาด การบริการดูแลต้อนรับทำให้องค์กรดูดี ได้รับความเชื่อถือ

 

ค่าของงานสนับสนุนจึงขึ้นกับ ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และความเอาใจใส่ของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน

 

งานจะถูกต้องว่องไวต้องมีต้องใช้ความรู้ความสามารถ ในการจัดทำเอกสาร และเสนอขั้นตอนให้ทัน ให้เร็ว จึงต้องการความรู้ความสามารถทั้งด้านเอกสารและขั้นตอนของงานนั้น ๆ 

การทำผิดที่ต้องแก้ไขทำให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายสองต่อ คือสิ่งที่เสียไปกับสิ่งที่ทำใหม่ ยิ่งเสียเวลาที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ 

ดังนั้น ความรู้ความสามารถจึงเป็นการวัดค่าของงานของบุคคลากรสายสนับสนุนเบื้องต้นที่สำคัญ

 

ความรับผิดชอบคือการเอาใจใส่ในงาน รู้จังหวะขั้นตอนการทำงาน ไม่ละเลยการทำหน้าที่จนลดประสิทธิผลและประสิทธิภาพงานขององค์กร

รวมถึงการเล่นพรรคเล่นพวก คือส่วนเป็นพวกทำไปได้ดี แต่ไปขัดขวางสร้างปัญหา ทำความเสียหายแก่งานที่ไม่ใช่พวกที่ส่งผลเสียให้งานขององค์กรจึงถือเป็นความไม่รับผิดชอบด้วย

 

ความเอาใจใส่ในที่นี้ต่างกับความรับผิดชอบ คือการใส่ใจดูแลผลประโยชน์ของงานขององค์กร เฝ้าระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย หาทางสร้างประโยชน์ เช่น หาข้อมูลล่วงหน้า จัดระบบ พัฒนาระบบให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด การติดตามแจ้งเตือน ช่วยเหลือ รวมถึงความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นอะไรที่ทำให้คนทำงาน ผู้ร่วมงาน ผู้มาติดต่องานได้งานดีมีความสุข ได้งานดีกว่าที่คาดหวังที่ต้องการ ซึ่งเป็นพฤติกรรมเชิงบวกเสริมค่าในการทำงาน

 

จะเห็นว่า งานสายสนับสนุนมีส่วนในการสร้างค่าในการทำงาน หากทำได้ถูกต้อง ว่องไว ทันกาล ดีกว่ากาล เอาใจใส่ทั้งงานและคนทำงาน จะสามารถเพิ่มค่างานได้

แต่การด้อยความสามารถทำงานผิด ๆ ถูก ๆ ไม่เอาใจใส่ สร้างปัญหา ลดค่าการทำงาน คือสิ่งลดค่าคนทำงานในการคิดค่างานบุคลากรสายสนับสนุน

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 สิงหาคม 2561 08:08 แก้ไข: 29 สิงหาคม 2561 08:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้ และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.244.18
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ