นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1208
ความเห็น: 0

ทำกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาตน

ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำ แต่ต้องเข้าร่วมเรียนรู้

 

 

กิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อกลุ่มนักศึกษาในการทำประโยชน์แก่หมู่คณะ สร้างประโยชน์แก่ชุมชนที่เป็นการอาสา และบังคับโดยกลุ่ม จนถึงเป็นการให้คะแนน การคิดชั่วโมงประกอบการสำเร็จการศึกษา

 

กิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร นอกจากการทำประโยชน์ ยังเป็นการพัฒนาตนของแต่ละคนในการฝึกการทำงาน การประสานงาน การทำงานกับคนอื่น ซึ่งใช้เป็นพื้นฐานประสบการณ์ในการทำงานในอนาคต

 

คนที่ผ่านทำกิจกรรมนักศึกษามักเป็นที่ทำงานเป็น มีความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน เป็นนักจัดการบริหาร ที่ได้จากการทำกิจกรรมนักศึกษา

 

แต่จะให้ได้ผลดีต้องเรียนรู้ ไม่ใช่แค่ทำกิจกรรมโดยไม่รับผิดชอบ ด้วยความเบื่อหน่าย ที่อาจไม่ได้อะไร นอกจากแค่ได้ร่วมกิจกรรม

 

การทำกิจกรรมนักศึกษาให้ได้ผลการพัฒนาตน ต้องเรียนรู้ว่าการทำงานมีกระบวนการอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีส่วนร่วมแก้ปัญหา การทำให้ดีขึ้น ซึ่งก็คือกระบวนการทำงานนั่นเอง และยังต้องทำงานร่วมกับคนอื่น ฟังเหตุฟังผล ลองทำ ลงมือทำ ตรวจผล

 

การทำกิจกรรมให้ได้ผล ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำ แต่ต้องเข้าร่วมเรียนรู้ ดูจากผู้นำว่าต้องเตรียมการอะไรมาก่อน การจัดระบบงาน การจัดประชุม การสรุปงาน การมอบหมายงาน การติดตามการทำงาน ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และควรต้องเรียนรู้จึงได้ผล

 

การตรวจสอบผลก็ต้องตอบคำถามให้ได้ว่า กิจกรรมที่ทำงานมีขั้นตอน กระบวนการทำงานอย่างไร ทำเพื่ออะไร ให้ผลให้ประโยชน์แก่ใคร อย่างคนทำจริง

 

หากตอบไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ได้ผลจริง และอาจตกสัมภาษณ์ในการสมัครทำงานในอนาคต

 

แต่หากตอบได้ชัดเจน นอกจากได้งานทำ ยังทำให้ทำงานได้เจริญก้าวหน้า หากได้นำกระบวนการไปใช้ในการทำงานจริงให้ได้ผลดีขึ้นตลอดเวลา

 

การทำกิจกรรมนักศึกษา จึงอย่าทำแค่กิจกรรมทำงาน ต้องเรียนรู้กระบวนการทำงาน ฝึกการทำงานร่วมกัน จึงได้ค่าการพัฒนาตน    

 

Sections: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 13 August 2018 09:14 Modified: 13 August 2018 09:14 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 184.72.102.217
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ