นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 753
ความเห็น: 0

ค่าการมีวิสัยทัศน์

ให้รู้ว่าต้องทำอะไรให้ได้อะไรที่นำไปสู่ค่า ที่เป็นการทำที่ท้าทาย ทำให้มีความหมาย เป้าหมายของชีวิต

 

 

วิสัยทัศน์คือภาพในอนาคตว่าต้องเป็นอะไร ด้วยเหตุผลอะไร ที่เหมาะและพอดีกับความสามารถตนและสภาพในอนาคต

 

วิสัยทัศน์จึงไม่ใช่แต่ความอยาก แต่ต้องอยากให้พอดีกับความถนัด ความสามารถของตน และตรงกับความเป็นไปในอนาคต

 

การมีวิสัยทัศน์ทำให้เกิดสิ่งดี ๆ ต่าง ๆ จากการที่ทำให้รู้ว่า ต้องทำอะไรเพื่อให้ได้อะไร ไม่ใช่ทำไปเรื่อย ๆ ทำแบบเบื่อหน่าย แต่ต้องทำอย่างท้าทายให้ตรงกับความต้องการในอนาคตจึงสร้างค่าได้

 

การกำหนดวิสัยทัศน์จึงไม่ใช่แค่ความทำเหมือนใคร แต่ต้องวิเคราะห์ตนเองว่ามีดีอะไร มีข้อจำกัดอะไร สามารถทำอะไรได้ดี และการวิเคราะห์อนาคตว่าสิ่งที่คิดว่าอยากนั้นมีอนาคตเป็นอย่างไร เพื่อเลือกพัฒนาตนให้เป็นทางเลือกที่มีค่า

 

การมีวิสัยทัศน์ทำให้รู้ว่าต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถอะไร เพื่อให้เป็นไปตามที่ต้องการ ที่เป็นการควบคุมการกระทำของตนสู่ความสำเร็จที่ต้องการ ไม่ใช่ทำแค่ผ่าน ๆ ไป ที่ได้แต่ทำแต่ขาดเป้าหมาย

 

การมีวิสัยทัศน์ต้องมีตั้งแต่การเรียนและการทำงานที่ทำแบบมีเป้าหมายสู่ความสำเร็จในอนาคต ไม่ใช่เรียนจบแล้วหางานทำ แต่เรียนให้รู้ว่ามีความสามารถอะไร ทำอะไรได้ดี

 

การทำงานก็เป็นการทำงานให้เจริญก้าวไปสู่อนาคตอย่างมีเป้าหมาย ไม่ใช่ทำงานไปวัน ๆ  ทำไปนานวันก็ไม่รู้ว่าความเจริญเพราะไม่ได้ทำให้เกิดความเจริญ

 

การมีวิสัยทัศน์คือการทำอะไรที่อยากให้เป็น ทำให้เกิดการสร้างค่า ให้รู้ว่าต้องทำอะไรให้ได้อะไรที่นำไปสู่ค่า ที่เป็นการทำที่ท้าทาย ทำให้มีความหมาย เป้าหมายของชีวิต

 

การมีวิสัยทัศน์คือการทำให้เกิดการสร้างค่าในพัฒนาตนให้เป็นผลที่มีค่าตามต้องการ


 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 12 August 2018 09:16 Modified: 12 August 2018 09:18 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.126.130
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ