นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 754
comment: 0

ค่าการแข่งขันคือการพัฒนาตน

ค่าการแข่งขันจึงอยู่ที่การพัฒนาตน ทั้งความสามารถ กายและจิตใจ เพียงรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ก็สามารถสร้างค่าได้ตลอดไป

 

 

 

ในทุกการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นกีฬา แข่งขันความสามารถต่าง ๆ สิ่งที่ต้องทำคือการฝึกฝนพัฒนาตน ต้องแต่การเรียนรู้ การฝึกซ้อม การเตรียมสมรรถนะทางกาย การเรียนรู้เข้าใจกฎกติกา การมีน้ำใจนักกีฬาในการแข่งขัน รวมทั้งความอดทนอดกลั้นต่าง ๆ

 

จะเห็นว่าสิ่งที่ทุกคนที่เข้าแข่งขันได้คือการพัฒนาความสามารถ สมรรถนะ ความอดทน และจิตใจ

ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถใช้สร้างค่าในการทำงานทำหน้าที่ต่าง ๆ ในชีวิต คือผู้เข้าแข่งขันทุกคนมีการพัฒนาดีขึ้นทั้งความสามารถ สมรรถนะทางกาย การพัฒนาจิตใจ และความอดทนพยายาม

 

ค่าการแข่งขันจึงไม่ใช่การชนะการแข่งขัน รางวัลที่ได้ที่นำไปตั้งไว้ก็ไม่เกิดค่าอะไร

 

แต่น่าเสียดายที่ผู้เข้าแข่งขันส่วนใหญ่ไม่นำความสามารถที่พัฒนาได้มาใช้ประโยชน์ที่สามารถใช้ได้ให้เกิดค่าไปตลอดชีวิต คือยิ่งใช้ ยิ่งฝึกฝน ฝึกซ้อม ยิ่งมีค่าพัฒนาให้ดีขึ้นได้ตลอดไป

 

ค่าการแข่งขันจึงอยู่ที่การพัฒนาตน ทั้งความสามารถ กายและจิตใจ เพียงรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ก็สามารถสร้างค่าได้ตลอดไป

ต้องจำไว้ว่า คู่แข่งคือคู่พัฒนาความสามารถด้วยการเรียนรู้ว่าใครมีอะไรดีเพื่อใช้พัฒนาความสามารถตน

ผู้ที่ต้องเอาชนะคือคนดู ลูกค้า และตัวเอง

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 11 August 2018 09:24 Modified: 11 August 2018 09:24 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 วันสุไลมาน เจะแวมาแจ and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.204.183.113
Message:  
Load Editor
   
Cancel or