นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 944
ความเห็น: 0

คนมีอนาคต

การมองเห็นอนาคตและการสร้างอนาคตจะทำให้สามารถจัดการตน การใช้เวลาที่รู้ว่าต้องทำอะไรให้ได้อะไร ไม่ปล่อยเวลาและโอกาสผ่านไป ทำให้ใช้เวลามีค่าแและมีอนาคตที่ดี

 

 

 

 

คนมีอนาคตไม่ใช่สิ่งจะเป็นตามเวลาในอนาคตโดยไม่ต้องทำอะไร ที่จะได้อนาคตตามบุญตามกรรม

 

คนมีอนาคตที่ดี ต้องมีการสร้างอนาคต

 

การสร้างอนาคตที่ดี ต้องมีการวางอนาคตที่ต้องการว่าต้องการอะไรบ้าง ต้องทำอะไรบ้าง ต้องพัฒนาต้องทำอะไรในวันนี้ให้มีให้ได้ให้เกิดให้เป็นตามอนาคตที่ดีที่ต้องการ

 

การสร้างอนาคตต้องเวลา ที่สำคัญกว่าคือการลงมือทำ ต้องศึกษาเรียนรู้ ต้องใช้โอกาส ต้องพัฒนาความสามารถ ต้องรู้การจัดสรรการใช้เวลา ต้องรู้ว่าแต่ละวันเวลาต้องทำอะไรบ้าง

 

เหมือนต้องการเรียนให้รู้เรียนให้ดี ต้องจัดสรรการใช้เวลา การเข้าเรียน การทำงานที่มอบหมาย การศึกษาค้นคว้าฝึกฝน

ที่สำคัญต้องหมั่นตรวจสอบตนว่ามีความรู้ สามารถทำได้ตามที่เรียนจริง ๆ และต้องรู้จักตนเองว่าทำอย่างจึงได้ความสามารถนั้นจริง

 

เพราะการรู้จริง ทำได้จริง ผลการเรียนย่อมดี มีผลต่อการใช้อนาคตที่ดี

 

การสร้างอนาคต นอกจากการรู้ว่าต้องทำอะไรให้ได้ดี ยังต้องรู้จักการใช้โอกาส โอกาสในการศึกษาดูงาน การเข้าอบรมฟังบรรยาย โอกาสการแสดงความสามารถให้เป็นที่รู้จัก โอกาสการรับข้อคิดเห็นแนะนำ โอกาสการปรับทำให้ดีขึ้น

 

การใช้โอกาสให้ดีในการสร้างอนาคต ต้องมองอนาคตให้เห็นให้รู้ว่าต้องการอะไรในโอกาสที่เกิดขึ้นนั้น ๆ ให้เกิดการเรียนรู้ สร้างและแสดงความสามารถ

 

เพราะความสามารถที่ไม่มีการแสดงออกก็ไม่มีใครรู้ ตนเองก็ไม่รู้ว่าทำได้จริง ดีจริง และต้องปรับแก้ฝึกฝน พัฒนาส่วนใด

 

การมองเห็นอนาคตและการสร้างอนาคตจะทำให้สามารถจัดการตน การใช้เวลาที่รู้ว่าต้องทำอะไรให้ได้อะไร ไม่ปล่อยเวลาและโอกาสผ่านไป ทำให้ใช้เวลามีค่าแและมีอนาคตที่ดี

 

อนาคตที่ดีต้องสร้างต้องทำขึ้นมา ไม่ทำก็ไม่ได้ดีมีค่าที่ไม่ได้วันนี้ให้มีอนาคต

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 10 August 2018 08:42 Modified: 10 August 2018 08:42 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.187.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ