นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 505
ความเห็น: 0

เกษตรธุรกิจ

การเกษตรธุรกิจ จึงไม่ขึ้นกับความสามารถในการผลิต แต่ต้องมีความสามารถทางการตลาดและการจัดการ

 

 

การเกษตรเป็นการผลิตอาหารและสิ่งต่าง ๆ ผ่านกระบวนการธรรมชาติร่วมกับสิ่งมีชีวิต ทั้งพืช สัตว์ จุลินทรีย์ คือใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตในการสร้างผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ด้วยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ โดยอาศัยพันธุกรรมของพืช สัตว์ จุลินทรีย์เป็นโรงงาน

 

เดิมทีการเกษตรเป็นการเกษตรเพื่อชีวิต คือผลิตสิ่งต่าง ๆ เพื่อการบริโภคเอง ใช้เอง จึงทำตามความต้องการของตัวเอง

 

การเกษตรปัจจุบันเป็นการเกษตรเพื่อธุรกิจ ที่มีการลงทุน ต้องมีตลาด ต้องตรงกับความต้องการของผู้ซื้อผู้ใช้

 

ดังนั้น การเกษตรธุรกิจจึงไม่ทำตามความต้องการของตนเอง ต้องรู้จักตลาด รู้ความต้องการของผู้ซื้อผู้บริโภค ต้องสร้างค่าได้ ไม่ใช่แค่ทำได้แต่ไม่มีใครต้องการ ทำแล้วขายไม่ได้เพราะไม่ตรงกับความต้องการ

 

การทำเกษตรธุรกิจต้องรู้ก่อนว่า จะขายให้ใคร มีความต้องการมากน้อยเพียงใด มีคุณภาพมาตรฐานแบบใด มีกฎระเบียบควบคุมอย่างไร ผู้บริโภคมีความนิยมแบบใด มีใครเป็นคู่แข่ง เรามีความสามารถ มีข้อได้เปรียบ เสียเปรียบอย่างไร  มีต้นทุนการผลิต มีช่องทางการขาย การขนส่งอะไร อย่างไรบ้าง มีต้นทุนเท่าไร

 

การเกษตรธุรกิจต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจน มิฉะนั้น ผลิตได้แต่ขายไม่ได้

หากไม่เป็นไปตามมาตรฐานของตลาดนั้น ๆ

หากไม่ตรงกับค่านิยมของผู้บริโภค เช่น นิยมเกษตรอินทรีย์แต่ผลิตแบบเกษตรเคมี หรือผลิตแบบมีคู่แข่งมาก มีปริมาณผลผลิตเกินความต้องการ

รวมทั้งไม่มีช่องทางส่งถึงผู้บริโภคได้ทันเวลากับความสดใหม่

 

ดังนั้นการเกษตรธุรกิจ จึงไม่ขึ้นกับความสามารถในการผลิต แต่ต้องมีความสามารถทางการตลาดและการจัดการทางการตลาด การขนส่ง มีกระบวนการผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งวิชาการ กฎ ระเบียบต่าง ๆ 

 

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 07 August 2018 08:30 Modified: 07 August 2018 08:30 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.82.52.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ