นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 671
ความเห็น: 0

การนำอย่างมีระบบ

การบริหารงานให้ได้ผลต้องบริหารความสามารถคน ไม่ใช่แค่บริหารคนที่ทุกคนเหมือนกัน แต่ต้องบริหารความเก่งให้แต่ละคนใช้ความสามารถ ความถนัดได้เต็มที่เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย 

 

การนำคือการทำงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีเป้าหมาย คือมีวิสัยทัศน์ ซึ่งมีความจำเป็นในการบริหารองค์กรที่ใหญ่ ที่มีคนมาก ที่ไม่สามารถควบคุมกำกับประจำวันได้จึงต้องมีระบบเป็นเครื่องมือ

 

การทำงานที่มีคนจำนวนมาก มีความสามารถหลากหลาย หากไม่มีระบบนำจะทำให้ต่างคนต่างทำ และทำอย่างเต็มที่แต่มีทิศทางที่ต่างกันจนทำให้เกิดการดึงกันไปมาตามทิศทางของแต่ละคน เพราะแต่ละคนไม่รู้ทิศนำคือทางไหน จึงทำแต่ทิศของตน และทำให้ไม่มีความก้าวหน้า ยังขัดแย้งเพราะดึงดันกันไปมา

 

เพื่อให้ทุกคนมีทิศทางไปในทางเดียวกัน ส่งเสริมสนับสนุนกัน จึงต้องมีวิสัยทัศน์นำทาง

นอกจากมีวิสัยทัศน์ยังต้องมีแผนปฏิบัติประจำปีเพื่อกำหนดว่าจะต้องเดินไปทางไหน ถึงไหน เพื่อทุกคนได้รับรู้ร่วมกันเหมือนการดันรถที่ต้องดันไปทางเดียวกันและดันไปถึงจุดเดียวกัน

ต้องมีระบบติดตามสนับสนุน เพื่อดูว่าส่วนไหนขาดอะไร ต้องเติมอะไร สามารถไปได้ถึงไหน ใกล้เป้าหมายหรือต้องขยับเป้าหมาย

 

การนำ ผู้นำต้องไม่ลืมว่า ความเจริญก้าวหน้ามาจากการทำงานของทุกคน ยิ่งทำได้เร็วก็ได้มาก จึงต้องคอยส่งเสริมสนับสนุน

การนำที่ดีต้องดูให้ออกว่าใครมีความสามารถอะไร เพื่อให้นำออกมาใช้ให้เต็มที่ ไม่ใช่ให้ทุกคนทำเหมือนกันที่ทำให้ลดความสามารถที่ดี และได้ความสามารถที่ไม่ถนัดออกมาใช้ส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลง

 

การบริหารงานให้ได้ผลต้องบริหารความสามารถคน ไม่ใช่แค่บริหารคนที่ทุกคนเหมือนกัน แต่ต้องบริหารความเก่งให้แต่ละคนใช้ความสามารถ ความถนัดได้เต็มที่เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย

 

การบริหารงานให้เจริญ ต้องมีทิศนำทาง มีแผนที่เดินทาง และบริหารความเก่งความสามารถของคน ต้องทำให้ทุกคนรู้ ช่วยกันทำ ต้องชัดเจนว่าแต่ละปี จะทำอะไรให้ได้อะไร ไปถึงไหน เพื่อใช้พลังให้เต็มที่อย่างมีทิศทางเดียวกัน 

 


หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 สิงหาคม 2561 08:53 แก้ไข: 01 สิงหาคม 2561 08:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.247.75
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ