นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 765
ความเห็น: 0

ความเสี่ยงการเกษตร

การผลิตการเกษตรเป็นการผลิตอาหารที่ส่วนสำคัญของทุกคนทุกชีวิต จึงควรต้องเข้าใจ เห็นใจ ให้กำลังใจ เกษตรกรที่เป็นผู้ผลิต ผู้รับความเสี่ยงต่าง ๆ ให้ยังคงทำหน้าที่ผลิตอาหารให้

 

การเกษตรเป็นการผลิตสินค้าร่วมกับสภาพธรรมชาติ จึงมีความเสี่ยงความไม่แน่นอนสูงกว่าการทำงานทำธุรกิจอื่น ๆ

 

แค่ผลิตน้อยไป มากไปก็มีความเสี่ยง ขายได้น้อยในกรณีน้อยไป ขายไม่ได้ราคาหากผลิตมากไป

 

ความเสี่ยงด้านดินฟ้าอากาศที่มีต่อการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต จนถึงความเสียหายคือตายไป จากความแห้งแล้ง ความร้อน อุทกภัย

 

ความเสี่ยงด้านโรคแมลงศัตรูพืชต่าง ๆ ความเสี่ยงจากมนุษย์จากการลักขโมย การทำงานไม่เต็มที่

 

ความเสี่ยงทางการตลาด ความเสี่ยงจากผู้ผลิตด้วยกันคือมีการผลิตแบบเดียวกันมาก ๆ จนล้นความต้องการ

 

ความเสี่ยงจากการเน่าเสียที่ขายไม่ทัน ขายไม่หมด น้ำหนักลด   

 

ยิ่งการปลูกพืชโดยเฉพาะไม้ผล ที่ไม่สามารถควบคุมได้ว่าจะให้ติดผลกี่ผลในแต่ละปี แต่ละต้น ทั้ง ๆ ที่ปฏิบัติดูแลแบบเดียวกัน

 

อย่างไรก็ตาม การผลิตการเกษตรเป็นการผลิตอาหารที่ส่วนสำคัญของทุกคนทุกชีวิต จึงควรต้องเข้าใจ เห็นใจ ให้กำลังใจ เกษตรกรที่เป็นผู้ผลิต ผู้รับความเสี่ยงต่าง ๆ ให้ยังคงทำหน้าที่ผลิตอาหารให้ มิฉะนั้น ทุกคนต้องไปทำเองคงไม่สามารถ ไม่มีเวลาทำได้

 

เกษตรกรต้องรู้การผลิตของดีมีคุณภาพ ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และตนเองด้วยใช้ปุ๋ยใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย รู้ควบคุมปริมาณการผลิตให้พอดี ไม่มากเกินไปจะได้ไม่ทำลายสภาพดิน สภาพแวดล้อมจนเกิดปัญหาแก่ผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง พอดี และมีอนาคต

 

ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากผลิตมากเกินไปจนมีราคาตกต่ำ และได้ผลผลิตคุณภาพไม่ดี มีการใช้ปัจจัยการผลิตไม่ถูกวิธีจึงทำเกิดความเสี่ยงกันและกันมากขึ้น

 

จะเห็นว่า การเกษตรมีความเสี่ยงมากมาย จึงต้องช่วยกันลดความเสี่ยงและให้กำลังใจเกษตรกรที่เป็นผู้รับความเสี่ยงหลัก

เกษตรกรต้องผลิตให้ได้ผลิตที่ดี มีความปลอดภัย ในปริมาณที่พอดี เพื่อมีอยู่มี่กินร่วมกัน 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 กรกฎาคม 2561 09:04 แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2561 09:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.242.55
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ