นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 705
ความเห็น: 0

ปฏิเสธการเรียนรู้ ความรู้ก็ปฏิเสธเรา

การปฏิเสธกระบวนการเรียนรู้ ศึกษา ฝึกฝน ไขว่คว้าหาความรู้ สร้างสมประสบการณ์ ทำให้ไม่มีความรู้ ความสามารถ ที่ทำให้ความรู้ปฏิเสธเราคือไม่สามารถใช้ความรู้นั้นได้

 

 

 

การเรียนรู้ ผู้มีบทบาทหลักต่อผลการเรียนรู้คือผู้เรียน

โดยหน้าที่ ผู้สอน สถาบันการศึกษาจะจัดบทเรียน ความพร้อมทุกอย่างเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีความรู้ ฝึกความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก

 

อยู่ที่ผู้เรียนจะตั้งใจ ใส่ใจ สนใจไขว่คว้า หรือปฏิเสธการเรียน

 

  • เข้าฟังบรรยาย ไม่ตั้งใจฟัง ทำความเข้าใจ ก็ไม่ได้ความรู้
  • มอบหมายงานการบ้านให้ไปศึกษา ฝึกฝน ค้นคว้า ผู้ไม่ไปทำเองก็ขาดความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้
  • ตั้งคำถามให้คิด ให้ฝึกฝน ให้ร่วมแสดงความเห็น ก็ปฏิเสธการคิด การทำ ผลจึงไม่เกิดความคิดที่แตกฉาน ถึงฟังคนอื่นก็ไม่เกิดความคิดในตัวเอง
  • มีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การปฏิเสธไม่ไปใช้ ไม่ไปทำ ไม่ลงมือร่วมคิดร่วมทำ ก็ไม่เกิดค่ามีความรู้
  • พาไปศึกษาดูงาน ก็ปฏิเสธการรับรู้ เรียนรู้ มีแต่นั่งหลับ เอาแต่สนุกสนาน ผลการศึกษาดูงานก็ไม่เกิด

 

การปฏิเสธกระบวนการเรียนรู้ ศึกษา ฝึกฝน ไขว่คว้าหาความรู้ สร้างสมประสบการณ์ ทำให้ไม่มีความรู้ ความสามารถ ที่ทำให้ความรู้ปฏิเสธเราคือไม่สามารถใช้ความรู้นั้นได้

 

เมื่อขาดความรู้ก็ถูกปฏิเสธงาน คือไปสมัครสอบก็สอบไม่ผ่าน สอบผ่านก็ทำงานได้ยากลำบากเพราะขาดความรู้ ความคิด ความสามารถทำงานได้จริง ที่ความรู้ปฏิเสธเราคือใช้งานไม่ได้

 

อยากได้ดีต้องใสใจเรียนรู้ ไขว่คว้าหาความรู้ ลงมือทำกิจกรรมการเรียนรู้อย่างจริงจัง ให้ได้ผลจริง มีความสามารถทำได้จริง คือสามารถใช้ความรู้ได้ ไม่ปฏิเสธเรา

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 21 July 2018 09:15 Modified: 21 July 2018 09:15 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.172.213
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ