นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 541
ความเห็น: 0

การพัฒนาตน องค์กรต้องเจริญ

คนมีค่าต้องพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาหน้าที่ตน และร่วมพัฒนาทำให้องค์กรเจริญที่มีค่าสร้างค่าที่ดีแก่ใคร ๆ คนทำจึงเจริญได้ดี

 

คนได้ดีมีพัฒนา ต้องทำหน้าที่ตน ทำงานให้ดีมีค่าขึ้นตลอดเวลา

 

หลายคนเข้าใจว่า การเรียน เข้าอบรม ทำสิ่งใหม่ แต่ทำยังไม่ไดเหมือนเดิม

เหตุที่เป็นนี้เพราะขาดการพัฒนาหน้าที่ตน งานของตนที่ทำอยู่ ที่ยังผิด ยังพลาด ยังไม่ดีเหมือนเดิม ถึงแม้มีของใหม่ ของเก่าก็ยังไม่ดีและอาจมีปัญหามากขึ้นเพราะมัวแต่ทำของใหม่

 

หรืออีกประเภทหนึ่งคือไปเรียนรู้ ฝึกอบรมเพิ่มสารพัด ประวัติการอบรมยืดยาว แต่ไม่มีการนำไปพัฒนางาน หน้าที่ให้ดีขึ้น คือไม่พัฒนางานการทำหน้าที่ให้ดีขึ้น ผลความเจริญจึงไม่มี และยังเสียเวลาเข้าอบรม

 

การพัฒนาตนต้องเน้นที่ตนเอง คือพัฒนางาน หน้าที่ที่ทำให้ดีกว่าเดิม เพิ่มค่าทั้งงานส่วนตนและงานที่ทำกับคนอื่น ให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี มีค่ามากขึ้น ให้เร็ว ให้ผิดพลาดน้อยลง ช่วยให้ขั้นตอนต่าง ๆ เร็วขึ้น มีระบบ เทคโนโลยีมาช่วยงาน ช่วยคนอื่นให้ทำได้ดี ได้สะดวก ทำให้ผลงานออกเร็วขึ้น ทำงานได้ค่าเพิ่มขึ้น ทั้งจำนวนชิ้นงานต่อเวลา และยังทำให้คนทำมีสุข สนุกกับการทำงาน

 

การพัฒนาการทำงานตนเองให้ดีขึ้น ด้วยการตรวจติดตามผลงานที่ว่าทำได้ดีหรือยัง ทำอย่างไรให้ดีขึ้น ฟังเสียงบ่นเสียงชม ความนิยมมาให้ทำ รวมทั้งการสังเกตการณ์การทำของใครว่ามีอะไรดี ๆ เพื่อศึกษานำมาปรับใช้ในหน้าที่ตน

 

การพัฒนาตนเป็นการเพิ่มค่าในงานของคน และการนำสิ่งดี ๆ ไปช่วยพัฒนาคนอื่น ก็ช่วยให้งานไปได้ดีมีค่าเพิ่มขึ้นอีก เพราะหากแต่ละคนทำสิ่งดี ๆ ก็มีค่าเพิ่มได้อีก คือการขยายความสามารถตนไปสู่คนอื่น

 

การพัฒนาตนจึงไม่ใช่แค่การเรียนรู้ แต่ต้องแก้ข้อบกพร่อง พัฒนาการทำงานการทำหน้าที่ให้ดีขึ้น ทั้งงานของตนและองค์กร เพราะถ้าองค์กรมีความเจริญ มีรายได้เพิ่ม ผลจึงทำให้คนในองค์กรมีค่าตอบแทนเพิ่ม

 

การทำให้งานองค์กรติดขัด ขาดคุณภาพ มีปัญหา คงไม่มีใครอยากให้ทำงาน องค์กรขาดรายได้ ไม่พัฒนา คนในองค์กรก็ไม่เจริญ

 

คนมีค่าต้องพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาหน้าที่ตน และร่วมพัฒนาทำให้องค์กรเจริญที่มีค่าสร้างค่าที่ดีแก่ใคร ๆ คนทำจึงเจริญได้ดี  

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 15 July 2018 09:06 Modified: 15 July 2018 09:06 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.255.49
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ