นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 447
ความเห็น: 0

ได้กับมีปริญญา

ได้ปริญญาแต่ไม่สร้างค่างานตามนั้นจึงได้ แต่ไม่มีปริญญาเพราะไม่มีคนทำงานนั้นอยู่จริงให้เกิดงานเกิดค่า 

 

 

 

 

 

คำว่าได้กับมี มีผลต่างกัน ต้องใช้ให้เป็นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก สร้างคนให้มีความสามารถเพิ่มเพื่อนำไปสู่กับการค่าการทำงานเพิ่ม 

 

ปริญญาตรีสร้างคนทำงานในสาขาวิชาการวิชาชีพที่เรียน การมีคนจบปริญญาตรีในหน่วยงานนั้น แสดงว่ามีความสามารถทำงานให้บริการในสาขาวิชาชีพนั้นได้ดี เป็นที่เชื่อถือได้อย่างมืออาชีพคือมีมาตรฐาน มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบในหน้าที่นั้น ๆ 

 

ปริญญาโทผลิตคนที่มีความสามารถในการวิจัย ตรวจสอบความแม่นยำในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพงาน การมีคนจบปริญญาโทจึงไม่แค่ทำงานตามอาชีพนั้นได้ดีที่เป็นระดับปริญญาตรี แต่ต้องมีผลงานวิจัยตรวจสอบยืนยัน ว่าได้ทำอย่างมีประสิทธิภาพ มีจุดที่ต้องพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน

 

ปริญญาเอกเป็นการสร้างคนให้สามารถนำกระบวนการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานใหม่ ๆ ดี ๆ ที่มีค่ามากกว่าเดิม ที่ต้องแสดงค่าด้วยผลงาน ชิ้นงานใหม่ ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างค่า ขยายค่าเพิ่มได้ จึงเรียกว่ามีคนระดับปริญญาเอกทำงานอยู่

 

 

คนที่ได้รับปริญญาแต่ไม่แสดงค่านั้น ๆ แสดงว่าไม่มีตัวตนคนนั้นอยู่ มีเพียงป้ายใบปริญญาติดไว้ ที่เพิ่มค่าการทำงานไม่ได้

หรือการที่มีผู้จบปริญญาเอกจำนวนมาก แต่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ไม่มีผลงานที่สร้างค่าเพิ่มให้องค์กร สังคม ประเทศชาติ ที่นอกจากไม่แสดงว่ามีคนจบปริญญาเอกทำงานอยู่ ยังลดค่าเหมือนคนที่มีปริญญาโทเท่านั้น คือทำได้แค่ทำวิจัย แต่ไม่สร้างผลงานขยายค่าตามค่าคนจบปริญญาเอก

 

ทั้งนี้ขึ้นกับการบริหารงานจัดการขององค์กร ประเทศว่าจะใช้ความสามารถคนให้สร้างค่าตามระดับปริญญาได้อย่างไร รวมทั้งผู้จบแต่ละปริญญาว่าทำงานแบบผู้ได้ปริญญา หรือมีปริญญาที่สร้างค่าการทำงานนั้นอย่างต่อเนื่องที่เกิดงาน สร้างค่างานนั้นตราบที่มีคนนั้นอยู่ไม่ใช่แค่ป้ายปริญญา

 

ทุกคนที่เรียนจบแต่ละระดับปริญญา แสดงว่าได้ผ่านระบบ กติกา กฎเกณฑ์ความสามารถตามปริญญานั้นจึงได้ปริญญญาแต่จะมีปริญญาต้องแสดงความสามารถให้เกิดค่าตามระดับปริญญาที่ได้รับว่ามีตัวตนคนนั้นอยู่ แต่มีแต่คนได้ปริญญาแต่ไม่เกิดค่าจึงไม่มีคนนั้นอยู่ 

 

ได้ปริญญาแต่ไม่สร้างค่างานตามนั้นจึงได้ แต่ไม่มีปริญญาเพราะไม่มีคนทำงานนั้นอยู่จริงให้เกิดงานเกิดค่า 

 


หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 มิถุนายน 2561 08:32 แก้ไข: 25 มิถุนายน 2561 08:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.215.231
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ