นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 624
ความเห็น: 0

ค่าการบริการคือความประทับใจ

การให้บริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร นอกจากประทับใจผู้รับบริการ คนทำยังมีความสุขจึงเพิ่มคุณค่าแก่คนทำด้วย

 

 

 

การทำอะไรให้เกิดต้องมีคนมาใช้งานให้ค่าตอบแทน ยิ่งมีมากก็ยิ่งมีค่าได้ค่ามาก

 

การที่คนให้ค่ากับการบริการอะไรต้องมีความประทับใจและได้สิ่งที่ต้องการ จึงต้องบริการให้ประทับใจจึงได้ค่า

 

ความประทับใจในบริการประกอบด้วยพฤติกรรมของผู้ให้บริการและคุณภาพการบริการ

 

พฤติกรรมของผู้ให้บริการที่ประทับใจต้องยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร เป็นความประทับใจขั้นต้น

 

ส่วนคุณภาพของการบริการต้องถูกต้องว่องไว ได้ผลตามที่ต้องการ

 

การให้บริการที่มีคุณภาพดี ถูกต้อง ว่องไว ได้ผลดี ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ มีความชำนาญ คือต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ ฝึกความชำนาญ และมีความทันสมัย ใส่ใจในงานบริการ

 

การจะจัดบริการที่ดี นอกจากบุคลิกคน ยังต้องมีการจัดระบบที่ดี มีการเชื่อมการทำงานที่เป็นระบบ ที่ต้องส่งคุณภาพซึ่งกันและกัน ผลงานจึงออกมาดี

 

การสร้างความประทับใจในการบริการ ทำให้คนเดิมกลับมาใช้ คนใหม่เข้ามาเพิ่ม ค่าที่ได้จึงเพิ่ม

 

การให้บริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร นอกจากประทับใจผู้รับบริการ คนทำยังมีความสุขจึงเพิ่มคุณค่าแก่คนทำด้วย

 

หากเป็นการบริการแก่นักเรียนนักศึกษา ยังเป็นต้นแบบที่ดีแก่คนรุ่นใหม่ ที่ติดไปใช้ให้บริการที่ดีต่อไปด้วย

 

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 24 June 2018 08:56 Modified: 24 June 2018 08:56 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.232.62.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ