นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 965
comment: 0

ทำงาน ทำอาชีพ

จงทำงานทำหน้าที่อย่างทำอาชีพ จึงมีค่า เจริญต่อชีวิต การทำแค่ทำงานก็อาจตกงานได้

 

 

ทุกคนทำงานเพื่อการดำรงชีพ แต่การทำงานกับการทำอาชีพมีความต่างกัน

ทำงานคือทำหน้าที่ได้รับมอบหมาย รับจ้างเพื่อให้ได้รับค่าตอบแทน หรือแบบทำงานไปวัน ๆ เพื่อรับค่าจ้าง

 

การทำอาชีพเป็นมากกว่าการทำงานเพื่อรับค่าจ้าง

 

การทำอาชีพต้องรักศักดิ์ศรีในอาชีพที่ตนทำ ต้องรับผิดชอบต่องาน ต่อสังคม ไม่ทำให้อาชีพตนเสียหาย

การทำอาชีพต้องรักษามาตรฐาน จึงต้องมีการเรียนรู้ฝึกฝน พัฒนาให้ดีมีค่าขึ้น ทันยุค ทันสมัยตลอดเวลา

 

การทำอาชีพ แม้แต่การเป็นนักเรียนนักศึกษาก็เป็นอาชีพ ที่ต้องรักษาศักดิ์ศรีและหน้าที่ตน ไม่ให้เสียหายต่อการเป็นนักเรียนนักศึกษา

นอกจากการเรียนให้ดี ต้องมีพฤติกรรมที่ดีทั้งกาย วาจา ใจ มิฉะนั้นจะเสียหายต่ออาชีพการเป็นนักเรียนนักศึกษา โรงเรียน สถาบันการศึกษา จนไปถึงลูกเต้าเหล่าใคร

 

การทำอาชีพจึงไม่แค่ทำงาน แต่ต้องช่วยจรรโลง พัฒนา ให้อาชีพได้รับผลที่ดี มีเกียรติ มีค่า มีความสำคัญ ถ้าไม่พัฒนาให้มีความสำคัญก็ไม่จำเป็นต้องมีอาชีพนั้น ๆ

 

แสดงว่า การทำอาชีพไม่ใช่การทำงานได้ดี แต่เป็นการทำหน้าที่ให้มีชีวิตที่ดี

 

ยิ่งสมัยนี้มีการพัฒนาทุกด้าน ทุกอย่างที่รวดเร็ว มีทางเลือกที่ดีกว่า การไม่ช่วยกันพัฒนาอาชีพของตนให้มีค่า คนทำอาชีพนั้นก็หมดค่าหมดอาชีพไป

 

จงทำงานทำหน้าที่อย่างทำอาชีพ จึงมีค่า เจริญต่อชีวิต การทำแค่ทำงานก็อาจตกงานได้

ตั้งแต่การเรียนไม่เป็นแบบมืออาชีพ ผลได้ย่อมไม่ดี ผลดีย่อมไม่เกิดไปตลอดชีวิต


 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 01 June 2018 08:48 Modified: 01 June 2018 08:48 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.234.223.227
Message:  
Load Editor
   
Cancel or