นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 761
ความเห็น: 0

การสร้างค่าจากผลงานวิจัย

เพราะเงินทำวิจัยภาครัฐคือเงินภาษีของคนไทย รวมถึงค่าจ้างค่าตอบแทนนักวิจัย

 

 

 

 

 

 

การทำวิจัยของไทยมักทำโดยนักวิชาการ  อาจารย์ ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการ  รวมถึงหน่วยงานดูแลสนับสนุนการวิจัย

ทำให้งานวิจัยเป็นเพียงการทำวิจัยไม่ถูกนำไปใช้จริง  เพราะโจทย์วิจัยไม่ได้มาจากสภาพจริง  ปัญหาของงานจริง  

รวมทั้งขาดความต่อเนื่อง ขาดความพร้อมด้านเครื่องมือ

ที่สำคัญคือนโยบายที่มักเปลี่ยนแปลงตามผู้บริหาร รัฐบาล

และผู้กำหนดทิศทางกาารวิจัยก็เป็นหมู่นักวิจัยที่ทำวิจัยไม่ใช่ผู้ประกอบการ ที่คิดแบบไม่ใช่คนใช้จริง ผลได้จึงได้ใช้แค่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้ผลงานของนักวิจัย ได้ตำแหน่งค่าตอบแทนของนักวิจัย ไม่ได้ผลที่สร้างค่าจากการวิจัย

 

การทำให้ผลงานวิจัยสร้างค่าได้ ต้องให้หน่วยต้องใช้งานวิจัยนั้นใช้งานจริงด้วย เช่นเดียวกับการวิจัยของบริษัทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

รวมถึงต้องมีหน่วยงานที่มีความสามารถในการแปลงผลงานวิจัยไปใช้งาน ด้วยการรวบรวม ติดตาม วิเคราะห์ผลงาน ผลการทำวิจัยเพื่อคัดเลือกไปใช้งานจริง

ไม่ใช่ทำวิจัยเพื่อติดป้ายโฆษณาให้ใคร ๆ ถามว่าแล้วค่าลงทุนทำวิจัยจะคุ้มคืนได้อย่างไร หรือเอาไปทำอย่างอื่นที่จำเป็นกว่า เช่นการเพิ่มความพร้อมการศึกษา ความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล ความพร้อมด้านการขนส่งคมนาคม

 

ทั้งหมดต้องช่วยกันคิด ช่วยกันปรับ ช่วยกันทำให้เกิดความคุ้มค่า สร้างค่าการใช้งานจากทั้งกำลังคน สติปัญญาและงบประมาณว่าทำอย่างไรจึงได้ค่าสร้างค่า และคุ้มค่า ไม่ใช่แค่ได้ทำ เพราะเงินทำวิจัยภาครัฐคือเงินภาษีของคนไทย รวมถึงค่าจ้างค่าตอบแทนนักวิจัย


 


 


Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 May 2018 08:24 Modified: 30 May 2018 08:24 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊) and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.245.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ