นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 710
comment: 0

ตรวจความมั่นคง

การสร้างความมั่นคงเป็นการสร้าง การทำของตนเองทั้งสิ้น ไม่ใช่แค่ทำได้ ต้องทำได้ดี มีค่า ทำงานกับคนอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ตน มีพฤติกรรมการทำงานที่ดี

 

 

 

 

ความมั่นคงคือความสามารถในการอยู่ได้ ซึ่งประกอบด้วยความมั่นคงทางการเงิน และความมั่นคงทางการงาน

 

ความมั่นคงทางการเงิน สามารถตรวจสอบได้ว่า มีเงิน มีทรัพย์สินที่ทำให้เป็นเงินเท่าไร และสามารถรองรับการใช้ชีวิตที่หากไม่มีเงินเข้าได้นานเท่าไร ซึ่งหาจากเงินที่มีหารด้วยค่าใช้จ่ายประจำวัน ก็จะได้จำนวนวันของความมั่นคงทางการเงิน คืออยู่ได้กี่วันที่ไม่มีเงินเข้ามา

 

ความมั่นคงทางการงาน เป็นความสามารถในการหางานหรือทำงานที่มีคนจ้างมีคนให้ค่าให้ทำงาน ซึ่งประกอบด้วยความรู้ความสามารถในการทำงาน สร้างค่างาน และพฤติกรรมการทำงาน

ตรวจสอบดูว่า หากที่ทำงานมีปัญหาต้องลดคน ปลดคนออก เราจะเป็นผู้ถูกให้ออกหรือให้อยู่ทำงานต่อ

หรือหากเป็นผู้ถูกให้ออก สามารถหางานทำใหม่ได้หรือไม่ ในเวลานานเท่าไร

หรือหากหางานทำไม่ได้ สามารถทำงานสร้างค่างานให้ตัวเองได้หรือไม่ ด้วยการรับจ้างทำงานอิสระต่าง ๆ เช่น มีทักษะการทำอาหารสามารถเปิดร้านอาหารเองได้ หรือรับจ้างทำงานอื่น ๆ

 

ซึ่งการได้อยู่ทำงานต่อ การหางานทำใหม่ หรือการรับจ้างงานอิสระ ต้องการความสามารถในการทำงานที่คุ้มค่า ทำได้ดีกว่าคนอื่น ที่สำคัญต้องถูกใจผู้จ้าง ทำงานกับคนอื่นได้ดี รับผิดชอบในหน้าที่ตน

หากขาดความสามารถ และมีพฤติกรรมการทำงานไม่ดี ย่อมขาดความมั่นคงในการทำงาน แม้แต่การทำงานด้วยตนเอง เช่น รับงานแล้วไม่รับผิดชอบการทำงานก็ไม่มีใครจ้าง

 

การสร้างความมั่นคง ไม่ว่าการเงินและการทำงานขึ้นกับการจัดการตนเอง ในการเก็บออมเงิน การใช้จ่ายเงิน ต้องหาให้มากกว่าการใช้และมีการเก็บออม มิฉะนั้นจะไม่มีเงินใช้หากไม่สามารถทำงานได้ การใช้จ่ายให้หมดตามที่หาได้ย่อมไม่มีความมั่นคงทางการเงิน

 

นอกจากการออม อาจต้องมีการทำประกันอุบัติเหตุ ประกันความเจ็บป่วย ประกันชีวิต ประกันสินทรัพย์ 

รวมทั้งการบริหารจัดการตนเอง เช่น การซักเสื้อผ้าเองก็ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างทำให้ค่ามีเงินเก็บเท่ากับค่าจ่างที่จ่ายไป

หรือการใช้จ่ายตามที่จำเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย เช่น ทานอาหารมื้อละไม่เกินร้อยบาท แทนมื้อละ 4-5 ร้อยบาท ก็ทำให้มีเงินเหลือใช้สร้างความมั่นคง

 

ความมั่นคงในการทำงาน ต้องทำงานด้วย

ความรับผิดชอบในหน้าที่ ให้มีค่าที่คุ้มและดีกว่าคนอื่น

ทำงานกับคนอื่นได้ดีไม่มีปัญหา

พัฒนาความสามารถตน พัฒนาคนอื่น เพื่อเป็นคนที่มีค่ามาก ให้เป็นที่รู้จัก ไม่ให้ถูกเลิกจ้าง หรือถูกเลิกจ้างก็หางานทำใหม่ได้เร็ว หรือไปทำงานเองก็มีคนมาใช้มาจ้างให้ทำ

 

การสร้างความมั่นคงเป็นการสร้าง การทำของตนเองทั้งสิ้น ไม่ใช่แค่ทำได้ ต้องทำได้ดี มีค่า ทำงานกับคนอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ตน มีพฤติกรรมการทำงานที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน้าที่ และต่อคนให้ทำงาน เป็นคนดีที่คนอยากให้ทำงาน ไม่สร้างปัญหา เป็นภาระแก่ใคร

 

ทั้งหมดคือ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ที่ให้คนอื่นพึ่งได้ด้วยดี จึงมีความมั่นคง ต้องจัดการตนเพื่อตนเองและสร้างค่าทำประโยชน์แก่ใคร ๆ ได้

 

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 22 May 2018 08:09 Modified: 22 May 2018 08:09 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.172.213
Message:  
Load Editor
   
Cancel or