นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 813
ความเห็น: 0

อยากได้ดีต้องมีความรับผิดชอบ

การได้ดีไม่ได้อยู่ที่ต้องมีความฉลาด ความเก่ง แต่ต้องรับผิดชอบในการทำหน้าที่ตนเพื่อตนและส่วนรวม 

 

 

 

 

 

ความรับผิดชอบคือการทำตามหน้าที่ ทั้งของตนและที่ได้รับมอบหมาย

ทุกคนเกิดมามีหน้าที่ ตั้งแต่เป็นลูก เป็นเด็ก เป็นนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน เป็นประชาชน เป็นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ฯลฯ

เป็นลูกต้องเป็นลูกที่ดีที่น่ารัก ไม่ทำให้เป็นปัญหา ทำหน้าที่ลูกที่ดีทั้งตอนเป็นเด็กและเป็นผู้ใหญ่

เป็นนักเรียนนักศึกษาต้องตั้งใจเรียน หาความรู้ ฝึกฝนตนให้สามารถทำหน้าที่การงานได้ดีในอนาคต ในการทำหน้าที่ของตนทั้งการทำงานและเป็นพลเมืองที่ดี

คนทำงานต้องรับชอบในหน้าที่การงาน ต้องทำให้ดี ต้องพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาองค์กรให้เจริญให้เป็นองค์กรที่ดีมีค่าเป็นประโยชน์

หน้าที่สำคัญของทุกคนคือหน้าที่ของการเป็นพลเมือง โดยเฉพาะผู้ใหญ่ ต้องทำหน้าที่เฉพาะตน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม ประเทศ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นใหม่ 

 

จะเห็นว่า การได้ดีอยู่ที่การรับผิดชอบในหน้าที่ที่แต่ละคนมี ทั้งส่วนตน ส่วนรวม และส่วนร่วม 

 

การได้ดีไม่ได้อยู่ที่ต้องมีความฉลาด ความเก่ง แต่ต้องรับผิดชอบในการทำหน้าที่ตนเพื่อตนและส่วนรวม 

ฉลาดแค่ไหน หากไม่รับผิดชอบในการเรียนก็มีผลการเรียนไม่ดี ไม่มีความสามารถในการทำงาน

ยิ่งการใช้ความฉลาดในทางไม่ดีคือการบกพร่องในความรับผิดชอบในหน้าที่ตน

 

คนที่ไม่ได้ดีเพราะขาดความรับผิดชอบในส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่รับผิดชอบในการเรียน ผลได้จึงเรียนไม่ดี ไม่มีความสามารถในการทำงานสร้างค่าให้พอดีกับตนไมม่รับผิดชอบงาน งานก็ไม่เสร็จ ผลงานก็ไม่ดี งานล่าช้า ติดขัดไม่สะดวก ทำงานผิด ๆ ถูก ๆ ไม่ทำหน้าที่ดูแล พัฒนาสังคม สังคมจึงไม่ดีไมีทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี ประเทศชาติย่อมไม่เจริญ พาให้มีความเป็นอยู่ที่ไม่ดีร่วมกัน

 

อยากได้ อยากให้อะไรดี ๆ ทุกคนต้องรับผิดชอบทำหน้าที่ตนให้ดี ไม่ทำให้เป็นภาระของใคร ทุกอย่างจึงเจริญไปด้วยดี 

 

แต่หากไม่รับผิดทำหน้าที่ให้ดี ย่อมเกิดผลไม่ดีแก่ตน มีปัญหาต่อสังคมและประเทศชาติ

 

ชาติเจริญเพราะคนในชาติรับผิดชอบในหน้าที่ตนและเป็นพลเมืองที่ดี

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 พฤษภาคม 2561 08:10 แก้ไข: 08 พฤษภาคม 2561 08:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.124.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ