นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 716
ความเห็น: 0

มองใกล้ มองไกล

อยากได้ดี มีอนาคตที่ดีตามต้องการ นอกจากตั้งเป้าหมาย ต้องหมั่นมองใกล้ มองไกล จะได้ทำไปให้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ

 

 

 

การมองใกล้ มองไกล ทำให้เห็นภาพ เห็นรายละเอียดต่างกัน

มองใกล้จะเห็นภาพรายละเอียดว่ามีอะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีอะไรผิดปกติ เพื่อแก้ไขและเติมเต็ม ทำให้ดีขึ้น

 

มองไกลทำให้เห็นภาพใหญ่ มองเห็นตำแหน่ง มองเห็นความก้าวหน้า รู้ว่าดูผลการดำเนินการ ดี ไม่ดีอย่างไร ไปถึงไหนแล้ว เดินถูกหรือผิดทาง เร็วหรือช้า เพื่อนำไปปรับแก้ทิศทาง ปรับเร่งกระบวนการ

 

ในการใช้ชีวิต การพัฒนาตน ต้องหมั่นมองทั้งใกล้เพื่อตรวจดูการกระทำในแต่ละวัน แต่ละเดือน ต้องปรับขยับเลื่อนอะไร อย่างไรหรือไม่ เพื่อทำให้ได้ดี มีชีวิตที่พอดี

 

ส่วนมองไกล เพื่อดูผลการทำงาน การดำเนินชีวิตได้เจริญก้าวไปตามขั้นตอน ตามเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ มีความก้าวหน้าตรงตามเป้าหมายหรือไม่  

การมองไกลจำเป็นสำหรับการสร้างอนาคต การพัฒนาตนในการเรียน ในการทำงานให้ก้าวหน้าก้าวไกล ซึ่งจำเป็นมีการกำหนดเป้าหมาย เป้าประสงค์ไว้เปรียบเทียบว่า เรียนเพื่อให้ได้อะไร พัฒนาความสามารถอะไร ทำงานให้ก้าวหน้าต้องทำอะไร อย่างไร มีกำหนดเวลากำกับเพื่อใช้ตรวจสอบ

 

การมองใกล้เป็นการปรับการกระทำให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดูรายละเอียด ปัญหาอุปสรรค วิธีการและการพัฒนาความสามารถตน ที่สำคัญอย่ามองเฉพาะปัญหา ต้องมองเพื่อหาทางพัฒนา

 

อยากได้ดี มีอนาคตที่ดีตามต้องการ นอกจากตั้งเป้าหมาย ต้องหมั่นมองใกล้ มองไกล จะได้ทำไปให้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ

 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 03 May 2018 08:33 Modified: 03 May 2018 08:33 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.126.101
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ