นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 878
ความเห็น: 0

Active learning is learning by doing

สอนให้คิดเป็น ทำเป็นได้เอง และคิดให้เกิดค่า คุ้มค่า รวมทั้งไม่สร้างปัญหา และต้องเป็นจริงที่ไม่เอาเปรียบเบียดบังใคร

 

 

 

การเรียนรู้สมัยก่อน มักเรียนด้วยการถูกสอนให้ทำจริงด้วยการรับจ้างทำงาน

คนรักดีก็เรียนรู้ พัฒนาตนเองจนทำได้ดี มีประสบการณ์ออกมาทำเองได้ด้วยมีความรู้ ความสามารถจนมีความเจริญ

หลายคนทำแบบรับจ้างรอคำสั่งบอกให้ทำ จึงเป็นคนรับจ้างทั่วไปตลอดชีพ

 

ที่จะบอกคือการเรียนด้วยการทำจริงจึงเป็น active learning ที่ไม่ได้เรียนด้วยการท่องทำ เรียนด้วยการทำกิจกรรม ไม่ต้องมีการบ้าน มีแต่การบอกให้ทำและทำจริง

 

ต่อมาที่มีการศึกษาเป็นระบบ ที่เรียนด้วยการสอนให้จำ ทำกิจกรรมการเรียน ที่ไม่ได้ฝึกการคิดจากความจริง จึงทำจริงด้วยตัวเองไม่เป็น แม้ทำงานกันมานานก็ยังต้องอบรมแล้วอบรมอีก และมีจำนวนมากที่ผู้มาให้ความรู้ในการอบรมก็ไม่เคยทำจริง ไม่เคยประสบความสำเร็จจากการทำจริง

 

จนมาถึงยุคปัจจุบัน ที่เห็นว่า การเรียนให้ทำเป็นให้ทำจริงได้ ต้องเรียนด้วยการทำเอง ทำจริง ที่เรียกว่า active learning ซึ่งก็คือ การเรียนด้วยการทำจริง ทำเอง แบบ learning by doing

 

การจัดบทเรียนแบบ active learning ต้องเชื่อใจว่า ทุกคนเรียนรู้ได้ ต้องบทเรียนที่ทำจริงให้มาก

ให้คิดวิเคราะห์จากการทำ คือดูว่าที่นั้น ดี ไม่ดี ยังขาดความรู้อะไรที่ยังไม่ดี ทำอย่างไรจึงทำให้ดีขึ้น แม่นยำขึ้น ชำนาญขึ้นจากการเรียนการทำทุกครั้ง คือการพัฒนาตนจากการทำ

ให้มีการนำเสนอ มีการแลกเปลี่ยนกันและกัน เพื่อให้เรียนรู้จากการทำ การคิดของคนอื่น ให้มีการสังเกตจากสภาพจริงให้มากและหลากหลาย ทั้งในสาขาเดียวกันและสาขาอื่น ๆ เพื่อรับรู้ความต่าง และผสานการใช้งาน การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ

 

การประเมินผลต้องไม่ใช่คำตอบผิดถูก แต่อยู่ที่การคิดเป็น คิดหลากหลาย หาความรู้เพิ่มได้ คิดด้วยเหตุด้วยผล การสร้างค่า หาโอกาส รู้จักสร้างประสบการณ์และความสามารถให้มีการเรียนรู้ พัฒนา สร้างสรรค์ต่อเนื่องตลอดเวลา

คือสอนให้คิดเป็น ทำเป็นได้เอง และคิดให้เกิดค่า คุ้มค่า รวมทั้งไม่สร้างปัญหา และต้องเป็นจริงที่ไม่เอาเปรียบเบียดบังใคร คือให้มีความสามารถทำได้และเป็นคนดี

รวมถึงการทำที่เป็นมาตรฐาน ปลอดภัย ได้ผล ได้ดีกับทุกคน ตระหนักถึงผลเสียทางสิ่งแวดล้อม สังคม และร่วมกันพัฒนาประเทศคือการเป็นพลเมืองดี


 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 April 2018 08:33 Modified: 08 April 2018 08:33 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.229.90
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ