นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1053
ความเห็น: 0

การทำงานให้ได้ดีต้องสร้างค่า

การทำงานให้ได้ดี ต้องทำให้มีค่าเพิ่ม ได้รับผลดีกว่าคนอื่น ได้รับความชื่นชอบ ได้รับความไว้วางใจ

 

 

ทุกคนต้องทำงานจึงมีค่า ได้ค่า และทุกคนก็อยากทำงานให้ได้ดี

การทำงานให้ได้ดี ต้องทำให้มีค่าเพิ่ม ได้รับผลดีกว่าคนอื่น ได้รับความชื่นชอบ ได้รับความไว้วางใจ

 

การทำงานให้ได้ดี ต้องเริ่มที่การสำรวจตรวจสอบหน้าที่ตนให้รู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง

 

เมื่อรู้แล้วต้องดูผลว่าทำได้ดีหรือยัง โดยดูว่าทำได้ทัน ทำได้ครบถ้วน ทำไม่ผิดพลาด ไม่ถูกให้แก้ และเทียบกับคนอื่นว่าดีกว่า แย่กว่า ช้ากว่า หรือไม่ และปรับทำให้ดีขึ้นตลอดเวลา

 

การทำงานให้ได้ดี ต้องทำให้ดีขึ้น ดีกว่าเสมอ คือที่ดีก็ต้องทำให้ดีขึ้น ทันสมัย ทำให้เร็วขึ้น ลดภาระ ลดขั้นตอน ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย จัดระบบ จัดแบบฟอร์ม สร้างความเข้าใจให้ชัดเจน หมั่นตรวจติดตามผลเพื่อปรับปรุงปรับแก้ให้ดีขึ้น

 

การทำงานให้ได้ดีด้วยการทำดีไม่พอ ต้องดีกว่าคนอื่น ด้วยการใส่ใจ ใส่น้ำใจ สร้างความสัมพันธ์ผูกพันที่ดี เช่น การยิ้มแย้มแจ่มใส การบอก การแจ้งเตือนเป็นรายบุคคล และการช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่มีค่ามากทางความผูกพัน

 

การทำงานให้ได้ดี ต้องรู้หน้าที่ ต้องหมั่นตรวจสอบว่าทำได้ดี ครบถ้วน ลดความผิดพลาด จัดระบบเพิ่มประสิทธิภาพ ติดตามคนอื่นและเทคโนโลยีให้ทัน สร้างความผูกพันที่ดี

 

การทำงานที่ดีต้องต้องตรวจที่ผล ไม่ใช่ที่ตนคิดว่าดี และต้องปรับให้เข้ากับอื่น ไม่ใช่แต่ความคิดของตนเพราะแต่ละคนมีความต่างกัน รวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ

 

การทำงานให้ได้ดีต้องได้ทั้งถูกและครบถ้วนในหน้าที่ ต้องถูกต้อง ถูกใจ สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ทันสมัย ใส่ใจและมีน้ำใจไม่เลือกปฏิบัติ

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 05 April 2018 09:04 Modified: 05 April 2018 09:05 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.97.53
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ