นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 716
ความเห็น: 0

พลังที่ไม่ใช้ยิ่งหายหด

พลังนั้นสร้างด้วยการใช้ เพราะยิ่งไม่ใช้ยิ่งไม่เกิดพลัง 

 

 

 

 

 

 

การทำอะไรได้ต้องใช้พลัง ตั้งแต่พลังกาย พลังคิด พลังความรู้ พลังความสามารถ และพลังความดี

 

พลังเกิดได้ด้วยการสร้าง 

พลังกายต้องสร้างอาหาร การใช้กำลัง การพักผ่อน และพลังกายเป็นส่วนสำคัญในการทำการใช้พลังอื่น จึงต้องบำรุงรักษาให้ดีเสมอเพื่อให้พร้อมใช้พลังอื่น ๆ ให้ได้ดี

 

การทำอะไรต่าง ๆ ต้องใช้ความคิด และความคิดที่เกิดค่าต้องผ่านการฝึกฝน พัฒนา ศึกษา สังเกต ว่าอะไรทำแล้วดี อะไรทำแล้วเกิดความเสียหาย เป็นปัญหา หลายคนขาดการฝึกการคิดจึงคิดไม่ดี ไม่เกิดพลังที่มีค่า แถมยังมีปัญหาเพราะคิดไม่เป็น พลังคิดที่ดีต้องคิดเองทำเอง รับผลเองจึงรู้ว่าอะไรดี ไม่ดี และต้องฝึกตั้งแต่เด็ก และต้องฝึกอย่างบริสุทธิ์ เพราะบางคนมีปัญหาเพราะถูกฝึกด้วยการสอน ด้วยตัวอย่างที่ไม่ดี

 

พลังความรู้เป็นส่วนที่มีพลังในการใช้ประโยชน์ให้ทำงาน สร้างค่าได้ แต่ต้องใส่ใจเรียนรู้ ต้องใช้ความไม่รู้เรียนรู้จึงเกิดพลัง การหนีการเรียนยิ่งขาดความรู้ ยิ่งไม่มีพลังไม่สามารถสร้างค่าได้ 

 

พลังความสามารถเป็นผลของพลังความคิด พลังความรู้ ในการทำให้เกิดประโยชน์จึงสามารถสร้างค่าที่ดีได้

การมีความรู้ แต่มีความคิดไม่ดี ทำให้เป็นจริงไม่ได้ก็ไม่มีค่าเพราะไม่ทำให้เกิดค่าแก่ใคร ดังนั้น การเรียนรู้ต้องฝึกฝนให้ทำได้และต้องทำได้ดี มีมาตรฐาน และดีกว่าจึงสร้างค่าได้

 

คนอยู่ดีมีสุข มีความเจริญต้องมีพลังความดี คือใช้พลังต่าง ๆ ให้เกิดผลดี ตามกฎหมาย ตามจริธรรม ตามจรรยาบรรณ ให้พอดีแบบพึ่งพาอาศัยกันและกัน ไม่เบียดเบียนเอาประโยชน์ส่วนตน  

พลังความดีเกิดได้ต้องให้มากกว่ารับ ที่ทำให้ได้รับมากขึ้น


อย่างไรก็ตาม พลังนั้นสร้างด้วยการใช้ เพราะยิ่งไม่ใช้ยิ่งไม่เกิดพลัง อย่างคนที่มีกล้ามเนื้อต้องสร้างด้วยการกินอาหารที่มีผลต่อการสร้างกล้ามเนื้อ ต้องออกกำลังฝึกฝน ต้องพักผ่อนให้พอดี  แต่หากหยุดสร้างกล้ามเนื้อก็หายไป

จึงต้องมีการเสริมสร้างด้วยการฝึกฝน ฝึกใช้ สร้างสรรค์ พิจารณาผลตลอดเวลา และยิ่งใช้ยิ่งงอกงาม ยิ่งเกิดค่าตามการใช้นั้น ๆ 

 

ทุกพลังเกิดได้ดัวยการพัฒนาตนเอง ทำเอง จึงเกิดพลังที่ดีด้วยการเรียนรู้ ฝึกฝน คิดพิจารณาผลที่ได้ ผลเสีย และปรับให้ดีและพอดีตลอดเวลา


 


หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 มีนาคม 2561 08:22 แก้ไข: 26 มีนาคม 2561 08:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.113.29
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ