นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 686
ความเห็น: 0

อยาก(ให้)ได้ดี

ทุกอย่างที่ทุกฝ่ายทำเพื่อให้ผู้เรียนได้ดี มีวิชา แต่ผู้เรียนต้องเป็นผู้ใส่ใจ ตั้งใจศึกษา ไขว่คว้าจึงเป็นจริง

 

 

 

ตลอดเวลาทำหน้าที่อาจารย์ ตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงปัจจุบันที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน

พบว่าทุกกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การสอนเสริม การจัดกิจกรรมแก่ผู้เรียน ทุกหลักสูตร ทุกสถาบันการศึกษาล้วนแต่ทำ จัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ดี มีความรู้ ความสามารถ

 

นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่เข้าเรียนในทุกหลักสูตรก็อยากได้ดี

 

แต่ทำไมเมื่อจัดการเรียนจริง จึงมีผู้เรียนจำนวนมากที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ตั้งใจทำให้ได้ดี ทั้งที่ทุกคน ทุกส่วนมีเป้าหมายเดียวกันคือให้ผู้เรียนได้ดี

 

ในการพิจารณา การทำหลักสูตร มีความพยายามคิดกันมากมาย มีการจัดจัดสรร คน ทรัพยากร งบประมาณเพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นประโยชน์ เป็นผลแก่ผู้เรียน

ผู้เรียนก็ได้พยายามฟันฝ่า ขวนขวายในการสอบคัดเลือกกว่าจะได้เข้าศึกษา

ผู้ปกครองต่างต้องหาเงินมาส่งเสีย สนับสนุน ส่งเสริม เป็นภาระรับส่งทั้งเรียนจริง เรียนพิเศษ

รัฐบาลก็ได้จัดสรรงบประมาณที่เก็บมาจากภาษีประชาชน ให้จัดการศึกษา จัดพื้นที่สถานที่ สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ จ้างครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ให้กู้ยืมศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีการศึกษามีคุณภาพ

ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่สถานศึกษาทุกคน ตั้งใจให้ผู้เรียนได้ดี มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เรียนที่ดี สำเร็จการศึกษาไปได้ดี

 

จึงฝากถึงผู้เรียนและทุกคนที่อยากให้ได้ดีและอยากได้ดี ต้องวิ่งเข้าหา ตั้งใจ ให้เหมือนกับที่อยากให้ได้และอยากได้เพื่อให้ได้ดี

เพราะทุกอย่างที่ทุกฝ่ายทำเพื่อให้ผู้เรียนได้ดี มีวิชา แต่ผู้เรียนต้องเป็นผู้ใส่ใจ ตั้งใจศึกษา ไขว่คว้าจึงเป็นจริง ไม่ใช่แค่ใบปริญญาแต่คือความสามารถที่ใช้ได้ดีจริง

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 มีนาคม 2561 08:33 แก้ไข: 13 มีนาคม 2561 08:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.218.67.1
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ