นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 761
comment: 0

บัณฑิตไม่ใช่แค่มีปริญญา

การรู้ทำหน้าที่และรู้รับผิดชอบ นอกจากหน้าที่การงาน ยังรวมถึงหน้าที่ในครอบครัว หน้าที่พลเมืองดี

 

 

 

คนเรียนจบปริญญาเรียกว่า บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเรียนรู้ ฝึกฝนตามมาตรฐานของแต่ละระดับปริญญา และแต่ละระดับปริญญามีคำว่า บัณฑิต

 

บัณฑิต แปลว่า ผู้รู้ ที่ไม่ใช่มีความรู้

 

ความเป็น บัณฑิต ที่เป็นผู้รู้ นอกจากความรู้ ความสามารถที่สอบผ่านตามมาตรฐานของแต่ละปริญญา ยังต้องรู้ทำหน้าที่ รู้รับผิดชอบ รู้ดี รู้ชั่ว รู้ทำดี และรู้ไม่ทำชั่ว ที่สำคัญต้องรู้พัฒนาตนพัฒนาการทำหน้าที่ให้เจริญก้าวหน้าต่อเนื่องตลอดเวลา

 

การรู้ทำหน้าที่และรู้รับผิดชอบ นอกจากหน้าที่การงาน ยังรวมถึงหน้าที่ในครอบครัว หน้าที่พลเมืองดีของประเทศ ของโลก หน้าที่ทางสังคม ชุมชน ที่ต้องร่วมปฏิบัติ ดูแลรักษาตามกฎ กติกา มารยาท ศีลธรรม วัฒนธรรม ให้สมกับการเป็นผู้เจริญ มีการศึกษาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น บัณฑิต เป็นผู้รู้

 

ส่วนการรู้ดี รู้ชั่ว คือนอกจากรู้แล้วต้องนำไปปฏิบัติที่ทำแต่รู้ และไม่ทำสิ่งไม่ดี ไม่สร้างความเสียหาย ไม่ทำความเดือดร้อนให้ใคร

 

ส่วนการพัฒนาตนพัฒนางานเพื่อให้ทันการเจริญ เป็นการทำหน้าที่ให้งาน ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าทันโลกได้ดีตลอดเวลา

 

ดังนั้น การเป็นบัณฑิต จึงไม่ใช่แค่เรียนความรู้ แต่ต้องฝึกฝนเรียนรู้การปฏิบัติตนให้ทำหน้าที่เป็นผู้รู้ รู้ทำตนให้เป็นประโยชน์ ไม่เบียดเบียนใคร ต้องทำหน้าที่เลี้ยงดู อุ้มชูคนในครอบครัวให้ดีตามหน้าที่ จึงสมค่าคำว่า บัณฑิต ที่ต้องผู้รู้และผู้ทำให้เจริญ

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 10 March 2018 09:13 Modified: 10 March 2018 09:13 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.233.229.90
Message:  
Load Editor
   
Cancel or