นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 534
ความเห็น: 0

ชีวิตที่ดีต้องรู้ใช้ความรู้

รู้ใช้คือใช้ให้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและใคร ๆ รู้ทำสิ่งให้เกิดผลดี ไม่ทำสิ่งที่เกิดผลไม่ดี รู้ทำดี รู้ไม่ทำชั่ว รู้ปรับทำใจให้พอดีและได้แต่ดี จึงอยู่ดีมีสุขได้

 

 

 

 

การใช้ชีวิตต้องรู้ใช้ความรู้ รู้ว่าต้องทำอย่างไรจึงได้ดีอยู่ดีมีสุขคนอยู่ดีมีสุขได้ ต้องมีความรู้การกิน การอยู่ การทำงาน การใช้ชีวิต รู้ดี รู้ชั่ว รู้ใช้ รู้ธรรมคือใช้ในทางที่ดีและไม่ทำสิ่งที่ไม่ดี

ดังนั้น ชีวิตต้องเรียนรู้ให้มีความรู้และฝึกใช้ให้เป็น

มีความรู้แต่ไม่รู้ใช้ ชีวิตก็ไม่ได้ดี อยู่ไม่ดี

 

เชื่อว่าทุกคนมีความรู้เรื่องอาหาร โภชนาการ การดูแลบำรุงร่างกายให้สุขภาพดี แต่ไม่รู้ใช้คือไม่นำมาใช้ให้เกิดผลดีแก่ตน จึงมีสุขภาพไม่ดี

ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ พัฒนาได้ แต่ไม่รู้นำไปใช้ให้เกิดค่าให้เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ใคร ๆ จึงได้ค่ามีค่าน้อยกว่าที่ใช้ ชีวิตจึงอยู่ไม่ดีไม่มีสุข

ทุกคนรู้ว่า อะไรดี อะไรไม่ดี แต่ยังทำสิ่งดีน้อยไป และทำสิ่งที่ไม่เกิดผลดีแก่ตัวเอง ผลได้จึงดีไม่พอ

 

อยากมีชีวิตที่ดีต้องมีความรู้ ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สำคัญต้องรู้ใช้คือใช้ให้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและใคร ๆ รู้ทำสิ่งให้เกิดผลดี ไม่ทำสิ่งที่เกิดผลไม่ดี รู้ทำดี รู้ไม่ทำชั่ว รู้ปรับทำใจให้พอดีและได้แต่ดี จึงอยู่ดีมีสุขได้

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2561 07:27 แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2561 07:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.218.67.1
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ