นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1042
ความเห็น: 0

การศึกษาต้องพัฒนาคน

การศึกษายุคใหม่จึงไม่เน้นสอนคน สอนหนังสือ สอนความรู้ แต่ต้องเปลี่ยนมาสร้างคนให้มีปัญญา

 

 

การศึกษาที่ผ่านเน้นการสอนคน ถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติให้ทำงานได้

 

แต่ปัจจุบัน ความรู้ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

รวมถึงมีการไปมาหาสู่กัน ทำงานร่วมกันของคนที่แตกต่างทางวัฒนธรรม ความเป็นอยู่

ทำให้คนต้องเรียนรู้ให้ไวและปรับตัวให้ทัน รวมถึงการสรรสร้างสิ่งใหม่ ๆ ทำให้ความรู้ที่เรียน ความสามารถที่มีใช้งานได้ไม่ดีไม่ทันการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนไป

 

ดังนั้น คนต้องใช้ปัญญา ต้องพัฒนาความสามารถ และปรับตัวตลอดเวลาจึงตามได้ทัน สร้างค่าได้ดี

 

การศึกษายุคใหม่จึงไม่เน้นสอนคน สอนหนังสือ สอนความรู้ แต่ต้องเปลี่ยนมาสร้างคนให้มีปัญญา

 

การมีปัญญาคือการรู้หาความรู้ ใช้ความรู้ พัฒนาความสามารถให้เข้ากับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง ทั้งเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างและปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา

 

การสอนคนเพื่อสร้างปัญญาต้องสอนให้มีกระบวนการเรียนรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์

รู้จักเลือกใช้ รู้จักปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ความแตกต่างของผู้คนทั้งของลูกค้าและคนที่ทำงานด้วย และ

รู้จักการพัฒนาตน พัฒนางาน รู้การสร้างค่าที่ดีกว่าที่เรียนรู้ด้วยตนเองไม่สามารถลอกเลียนจากใครมาเพราะเป็นความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เรียกว่านวัตกรรม

 

นวัตกรรมไม่ใช่แค่ของใหม่ แต่ต้องมีค่าใช้งานได้ดีมีค่ากว่าเดิม ทั้งดีขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้นดังการเจริญด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ

 

นอกจากนี้ยังต้องรู้ผลดี ผลเสีย ผลกระทบทั้งทางสังคม สิ่งแวดล้อม ซื่อสัตย์ไม่หลอกลวงสร้างความเสียหายให้กันและกัน

ต้องรู้จักการอยู่ร่วมกัน แบ่งปัน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาแต่ได้

ต้องรู้จักการใช้และความคุมอารมณ์ รู้จักผ่อนและปรับอารมณ์ตัวเองให้อยู่ดีและพอดีกับใคร ๆ ในสภาพที่จำกัดและมีปัญหา

 

ทั้งหมดต้องอยู่อย่างมีปัญญา ใช้ปัญญา ตื่นตัวและเตรียมตัวตลอดเวลา

 

เป้าหมายการศึกษาจึงไม่ใช่ทำคนให้มีความรู้ความสามารถ ต้องสามารถพัฒนาตนพัฒนาปัญญาเพื่อให้ปรับตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง

 

ทุกอย่างทุกที่มีปัญหาต้องใช้ปัญญาแก้ เพราะการไม่มีปัญญาทำให้เกิดปัญหาแก่ตนเองและใคร ๆ    

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 กุมภาพันธ์ 2561 09:12 แก้ไข: 03 กุมภาพันธ์ 2561 09:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.216.79.60
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ