นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 795
ความเห็น: 0

ศักดิ์ศรีต้องสมหน้าที่

ไม่ว่าเป็นใครมาจากไหน เมื่อสมัครใจเข้ารับหน้าที่ใด ๆ ต้องทำ ปฏิบัติให้สมกับหน้าที่และบทบาท มิฉะนั้นจะหมดศักดิ์ศรีไปทั้งหน้าที่การงาน และยังเสื่อมเสียไปยังที่มา 

 

 

ทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องทำ ต้องปฏิบัติ และต้องปฏิบัติให้ดีจึงมีศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีคือความมีเกียรติ ได้รับการยอมรับนับถือ เชื่อถือ ที่มาจากการปฏิบัติตนให้สมกับหน้าที่ ไม่ใช่ความมีความจน มีสกุลดี มีการศึกษาดี หากทำหน้าที่ไม่เหมาะสมก็ไม่มีศักดิ์ศรีให้น่าเชื่อถือ

 

การเป็นนักเรียนนักศึกษามีหน้าที่ศึกษาหาความรู้ พัฒนาความสามารถ ปฏิบัติตนให้อยู่ในวินัย ไม่ว่าจะเป็นใครต้องทำหน้าที่ให้ดีจึงได้ดีมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีได้รับการชื่นชม หากไม่ทำหน้าให้ดีนอกจากไม่มีเกียรติแล้วยังไม่ได้ดีเพราะไม่มีดี ไม่มีความรู้ความสามารถ ทำอะไรไม่ได้จึงไม่มีเกียรติและไม่มีค่าเพราะไม่สามารถสร้างค่าได้

 

การทำงานเมื่อสมัครทำงานในตำแหน่งใดต้องศึกษาหน้าที่ให้ดีเพื่อจะได้ทำน้าที่ให้มีเกียรติ ไม่ว่าจะมาจากสกุลใด มีฐานะ วุฒิการศึกษาระดับใด ต้องปฏิบัติตน ปฏิบัติตนให้สมหน้าที่จึงสมศักดิ์ศรี

 

ดังนั้น ไม่ว่าเป็นใครมาจากไหน เมื่อสมัครใจเข้ารับหน้าที่ใด ๆ ต้องทำ ปฏิบัติให้สมกับหน้าที่และบทบาท มิฉะนั้นจะหมดศักดิ์ศรีไปทั้งหน้าที่การงาน และยังเสื่อมเสียไปยังที่มา ทั้งสกุล สถานศึกษา รวมถึงชุมชนและชาติพันธุ์

 

ในทางกลับกันที่ทำหน้าที่สมตำแหน่งหน้าที่ ย่อมมีศักดิ์ศรีได้รับการชื่นชมถึงที่มาของคนนั้น และยังได้ดีมีความเจริญในการทำหน้าที่และศักดิ์ศรีของคนทำ


Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 29 January 2018 08:18 Modified: 29 January 2018 08:18 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.250.80
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ