นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 755
ความเห็น: 0

ช่วยกันพัฒนาพากันเจริญ

ทุกคนช่วยกันพัฒนาให้ดี มีความเจริญ ทั้งการพัฒนาตน ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน อาชีพ การทำงาน การพัฒนางาน ย่อมทำให้เกิดความเจริญ อยู่ดีมีสุข

 

 

การพัฒนาคือการทำให้ดีขึ้น เจริญขึ้นทันการเปลี่ยนแปลง สร้างค่าให้ตน คนรอบข้างและประเทศชาติ

 

ตั้งแต่เด็กที่คลอดมามีหน้าที่พัฒนาเจริญเติบโตตามวัย

 

พอเข้าเรียนได้มีหน้าที่พัฒนาความสามารถตนให้ดีเพื่อให้สามารถทำงานพึ่งพาตนเอง ให้เกิดค่าในการทำหน้าที่ต่างได้ดีสมกับเป็นพลเมืองดี เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ของสังคม ของประเทศชาติ

การพัฒนาตนเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอื่น ๆ ทั้งชีวิต

 

เมื่อทำงานมีหน้าที่พัฒนางาน การทำหน้าที่ของตนให้เจริญ ให้มีค่า พัฒนาองค์กร หน่วยงาน การประกอบการ

และยังมีหน้าที่เมื่อทำงานคือการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาพ่อแม่ ให้พ่อแม่พึ่งพา รวมทั้งพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

 

เพราะทุกคนช่วยกันพัฒนาให้ดี มีความเจริญ ทั้งการพัฒนาตน ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน อาชีพ การทำงาน การพัฒนางาน ย่อมทำให้เกิดความเจริญ อยู่ดีมีสุขด้วยการช่วยกันพัฒนาตน พัฒนาประเทศ ไม่เบียดเบียนกัน

คือความเจริญ ที่ทุกคนต้องช่วยกันพัฒนาหน้าที่ตน ทำหน้าที่ตนให้เจริญ ให้ดีขึ้น

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 January 2018 08:33 Modified: 27 January 2018 08:33 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.250.80
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ