นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 504
ความเห็น: 0

นิสัยของคนอยู่ดีมีความสำเร็จ

นิสัยที่แต่ละคนต้องฝึกให้พอดีกับการใช้ชีวิตให้อยู่ดีมีความสำเร็จ ใครจัดและทำได้ดีก็มีชีวิตมีความสำเร็จที่ดีพอดีได้

 

 

 

การอยู่ดีคือการมีชีวิตที่ดี สุขภาพดี มีปัญญา ใช้ชีวิตที่พอดี

การมีความสำเร็จคือมีความรู้ความสามารถสร้างค่า พัฒนา ปรับตัวให้อยู่ได้กับสิ่งที่เป็นไปได้ดี มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินคือมีเพียงพอต่อการใช้ชีวิตให้พอดี

 

นิสัยของคนอยู่ดีมีความสำเร็จ ประกอบด้วย

1.  กินเพื่อสุขภาพ คือกินให้เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย กินให้พอดีและดีพอ ไม่กินทำลายสุขภาพ กินขาด กินเกิน ต้องกินอย่างมีสติให้มีสุขภาพกายที่ดี

2.  ใช้เวลาตรงตามเป้าหมาย ใช้เวลาให้เกิดผลกับภาระหน้าที่ การเรียน การทำงาน การหาความรู้ พัฒนาความสามารถ พัฒนางาน ให้ทำหน้าที่ได้ดี ตรงเป้าหมาย ทันสมัย ให้ได้ดี พอดีกับชีวิต

3.  ดูแลรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังให้ทุกอวัยวะทำงานได้ดี เพราะการมีสุขภาพดี ทำให้ใช้ความสามารถได้ดีได้เต็มศักยภาพ

4.  จัดทำรายการที่ต้องทำในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน เพื่อให้ทุกหน้าที่สำเร็จตามเป้าหมาย ไม่หลงลืม

5.  ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย ด้วยการกำหนดเป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว ให้รู้ต้องทำอะไร เพื่ออะไร ทั้งการใช้ชีวิตประจำวันและการสร้างความสำเร็จ

6.  รักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ตั้งแต่คนในครอบครัว ในที่ทำงาน ในสังคม เพราะการมีชีวิตที่ดีมีความสำเร็จที่ดี ต้องทำ อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างพอดีและดีพอ

7.  เรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งการฟัง การอ่าน การศึกษา เพื่อให้ทันสมัย เข้าใจการเปลี่ยนแปลงให้เท่าทัน ไม่ปิดกั้นตนเอง

8.  ฝึกการใช้สติ คิดถึงผลดี ผลเสีย ผลกระทบจากการกระทำต่าง ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้รู้เท่าทัน ไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อตน ต่องาน ต่อคนในครอบครัว ต่อสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ให้สามารถนำสติมาใช้ได้ทัน ไม่ให้อารมณ์พาไปจนเกิดผลเสียหายที่แก้ไม่ได้

9.  ใช้ชีวิตอย่างมีสาระ ทั้งการพักผ่อนหย่อนใจ ไม่เผลอหลงไปกับความบันเทิง คือทำทุกอย่างให้เป็นผลตามเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดผลดีต่อชีวิตและความสำเร็จ คนที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะใช้ชีวิตเพลินจนเกินสาระ

10. ตื่นตัวกับการใช้เวลา ด้วยการจัดเวลาให้เตรียมตัวในการทำหน้าที่ต่าง ๆ ได้ดี ไม่ให้เกิดความฉุกละหุก เร่งรีบ ไม่พร้อม ด้วยการจัดเวลานอน ตื่นนอนให้มีเวลาพอในการเตรียมตัว การจัดความพร้อมเพื่อการทำหน้าที่ในแต่ละวัน อาจเตรียมของก่อนนอน หรือตื่นเช้าขึ้นให้มีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน

 

ทั้ง 10 ข้อเป็นนิสัยที่แต่ละคนต้องฝึกให้พอดีกับการใช้ชีวิตให้อยู่ดีมีความสำเร็จ ใครจัดและทำได้ดีก็มีชีวิตมีความสำเร็จที่ดีพอดีได้ การละเลยข้อใดข้อหนึ่งย่อมมีความบกพร่องไม่พอดีกับชีวิตความสำเร็จของแต่ละคน

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 20 January 2018 09:33 Modified: 20 January 2018 09:33 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.82.119.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ