นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 785
ความเห็น: 0

คนร่วมสร้างความเจริญ

ต้องช่วยกันทำให้เหมือนทุกคนเป็นเจ้าขององค์กร คือใส่ใจ ดูแล พัฒนาให้ดียิ่งกว่าของ ๆ เรา

 

 

การสร้างความเจริญ ประกอบด้วยเจริญตน เจริญงาน และองค์กรเจริญ ส่งผลให้ประชาติเจริญ

 

เจริญตนคือการพัฒนาตน เรียนรู้ให้มีความสามารถทำให้เกิดเพิ่มค่าต่อเนื่องตลอดเวลา จึงเรียกว่าเจริญ

 

สมัยนี้โลกแคบลงมีการไปมาหาสู่ทั้งการทำงาน ธุรกิจ ท่องเที่ยว นอกจากความสามารถในการทำหน้าที่ได้ดี ยังต้องมีความสามารถทางภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ไอทีในการติดต่อ และสามารถเชื่อมการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการทำงาน ให้เพิ่มค่างานได้

 

นอกจากการทำงานพัฒนาตน ต้องช่วยกันพัฒนาการทำงาน ด้วยการทำงานเพื่อการสร้างค่า การทำงานกับคนอื่น การสร้างความผูกพันกับลูกค้า มีความรู้ทางธุรกิจคือการลงทุนเพื่อการเพิ่มค่าการทำงาน ไม่ว่าการฝึกอบรมความรู้ อบรม สัมมนา การปรับปรุงอาคารสถานที่ คือมีส่วนรับผิดชอบผลการลงทุนร่วมกัน

 

ร่วมทำร่วมขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร ให้เจริญไปตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรับตน ปรับให้ทันการเปลี่ยนแปลง อนาคตขององค์กรคืออนาคตของทุกคนในองค์กร

 

ร่วมบริหารบุคลากร คือร่วมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน การพัฒนาความสามารถที่แต่ละคนมีให้พัฒนาร่วมกัน การปรับเปลี่ยนวิธีทำงานให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

 

การสร้างความเจริญ คือการทำอะไรให้งาน องค์กรเจริญ ต้องช่วยกันทำให้เหมือนทุกคนเป็นเจ้าขององค์กร คือใส่ใจ ดูแล พัฒนาให้ดียิ่งกว่าของ ๆ เราเองที่ไม่ปล่อยปละละเลย  

และเมื่อทุกอย่างเจริญ ประเทศชาติก็เจริญ

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 19 January 2018 08:33 Modified: 19 January 2018 08:33 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.250.80
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ